Dutch Bulgarian Chinese (Simplified) Czech English Estonian French German Italian Russian Spanish Turkish Ukrainian

Unie van Baptistengemeenten in Nederland

Projecten

...die het verschil maken...

Projecten 2017

Elk jaar worden er een aantal projecten uitgekozen die u kunt ondersteunen, individueel en als gemeente. Het betreft goede projecten die vanuit onze partners worden aangedragen, of, zoals hieronder bij Rotterdam, uit ons midden zelf komen. U kunt hieronder meer informatie vinden over de verschillende projecten. Giften kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL14TRIO0391015613, t.n.v. Unie van Baptistengemeenten o.v.v. de omschrijving van het project. Meer weten over nalaten/schenken aan zending, klik hier. Download hier: 

Brug van Hoop in India

Brug van Hoop in India

In het plaatsje Gotlam in de provincie Andra Pradesh in India, zet een lokale kerk zich in voor het lijden van haar directe omgeving. Sinds 25 jaar is er een belangrijk en goed werk gaande onder de allerarmsten. Er zijn diverse projecten ontstaan, zoals een kindertehuis, een school voor beroepsopleiding en een oogkliniek, die zich richten op de kansarmen, de outcasts van de Indiase samenleving.

Lees meer

Dalit vrouwen samen voor voedselzekerheid

Dalit vrouwen samen voor voedselzekerheid

Het christelijke Bethelziekenhuis in de provincie Vuyyuru in India helpt Dalits, de kastelozen van de samenleving. In het gebied leidt 42% van alle kinderen aan ondervoeding. Het ziekenhuis is betrokken bij het opzetten van een voedselzekerheidsprogramma, een project dat aansluit, vooral bij vrouwen!

Lees meer

Gemeentestichting Geitenkamp

Gemeentestichting Geitenkamp

In augustus 2014 is in de wijk de Geitenkamp (Arnhem-Noord) een nieuw initiatief gestart. Dirk Jan, Vera en (kleine) Boaz Riphagen zijn hier gaan wonen en zullen zich de komende jaren voor de wijk gaan inzetten. Het doel is het vormen van een kleine christelijke gemeenschap van mensen uit de wijk. Het gaat daarbij om mensen die vaak geen enkele binding meer met de kerk hebben, en bovendien om een wijk die veelal bekend staat om de problemen die er zijn.

Lees meer

Gemeentestichting Oude Noorden

Gemeentestichting Oude Noorden

Sinds vier jaar is Sibbele Meindertsma met zijn vrouw Minke, hun dochtertje Marije en zoontje Benjamin woonachtig en werkzaam in de wijk het Oude Noorden in Rotterdam, met als doel daar een christelijke gemeenschap te starten. Hieronder vertelt Sibbele iets van zijn ervaringen:

Lees meer

Kameroen - Zidim Ziekenhuis

Kameroen - Zidim Ziekenhuis

Het ziekenhuis in Zidim is gesitueerd in het noorden van Kameroen in een dorpje in de bush. Op deze plek heeft enkele jaren geleden de Unie-zendingsarts Sylvia Budzelaar gewerkt en een HIV/aids project opgezet. Het ziekenhuis is de enige in de regio en behoort tot de beste ziekenhuizen in Kameroen.

Lees meer

Sierra Leone - Train een voorganger

Sierra Leone - Train een voorganger

Binnen de Baptisten Conventie van Sierra Leone is men er razend enthousiast over…. CCMP (Church en Community Mobilisation Process) – een methode om kerkleiders te trainen in het opzetten van een proces in hun eigen kerk en gemeenschap om samen de schouders te zetten onder maatschappelijke problemen. Het project is een uitwerking van een verlangen dat we als Nederlandse Unie hebben uitgesproken om in de komende jaren verbonden te blijven met Sierra Leone. Dit project startte in 2015, en is een samenwerking van de Nederlandse Unie en de Baptisten in Sierra Leone, de European Baptist Mission International en Tear.

 

Lees meer

Siërra Leone - Vrouwenwerk

Siërra Leone - Vrouwenwerk

In dit voorstel vragen we u te geven voor het vrouwenwerk van de Baptisten Conventie van Sierra Leone. Jarenlang is er vanuit het Nederlandse vrouwenwerk gegeven voor het werk van Aisha Oosterloo. Samen met haar man Hans ging ze eind 2015 met pensioen.

Lees meer

Studiebeurs voor een baptistenstudent uit een ontwikkelingsland

Studiebeurs voor een baptistenstudent uit een ontwikkelingsland

Het Baptisten Seminarium is al enkele jaren betrokken bij het project Breuken en Bruggen van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Dat biedt een studiebeurs aan theologiestudenten uit ontwikkelingslanden waarmee ze drie maanden in Nederland kunnen studeren.

Lees meer

Syrië / Libanon: Winterhulp voor Vluchtelingen

Syrië / Libanon: Winterhulp voor Vluchtelingen

Zolang de crisis in Syrië en Irak voortduurt, en grote groepen vluchtelingen in kampen en binnensteden proberen te overleven, blijft er grote behoefte aan kleding, voedsel, medische zorg en brandstof. Vooral in de wintermaanden is er grote noodzaak, als het bar en koud is in de vluchtelingenkampen. Met dit project willen we hulp bieden aan de slachtoffers van de burgeroorlogen in Irak en Syrië voor de wintermaanden eind 2017 en begin 2018. De hulp zal worden geboden via lokale kerken in Libanon en Syrië.

Lees meer

Syrië: Kindvriendelijke plaatsen

Syrië: Kindvriendelijke plaatsen

Kinderen zijn het grootste slachtoffer van de huidige crisis in het Midden-Oosten. Vele duizenden zijn gevlucht, als gevolg van de burgeroorlogen in Syrië en Irak. Ze hebben geen gewone kindertijd gehad. Op drie plaatsen (in de buurt van de Syrische steden Homs, Damascus en Hama) zetten lokale kerken zich in voor de opvang van kinderen in zogenaamde ‘kindvriendelijke plaatsen’: plekken waar wekelijks 200 kinderen kunnen spelen, groeien en de zorg van oorlog mogen vergeten. Plekken die veilig zijn!

Lees meer

Vrouwenwerk projecten

Vrouwenwerk projecten

Elk jaar wordt er vanuit het vrouwenwerk aandacht besteed aan een aantal projecten, die een relatie hebben met en ten goede komen aan vrouwen. De relatie met de Europese en Wereldwijde vrouwenverbanden is daarin belangrijk, o.a. via de Baptisten Wereld Vrouwen Gebedsdag en de projecten van de EBVU. Vanaf 2013 wordt de coördinatie van deze projecten gedaan vanuit het Uniebureau. Dit gebeurt in nauwe samenspraak met de contactpersoon voor het vrouwenwerk en de EBVU.

Lees meer

Vrouwenwerk

Klik hier voor de ondersteuning van diverse projecten door het vrouwenwerk van de Unie.Klik hier voor de ondersteuning van diverse projecten door het vrouwenwerk van de Unie.

Eerdere projecten

2013

2013

2014

2014

2015

2015

2016

2016

 

Zendings- en missionaire projecten van de Unie

Ieder jaar biedt de Unie van Baptistengemeenten een folder aan met verschillende zendings- en missionaire projecten. Het zijn projecten die we samen met partnerorganisaties in binnen- en buitenland ondersteunen. Een volledig overzicht van alle projecten over 2017 vindt u hier.

Giften kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL14TRIO0391015613, t.n.v. Unie van Baptistengemeenten o.v.v. de omschrijving van het project.

Elke maand zullen we één van de projecten uit deze folder extra aandacht geven. Gemeenten die collecteren voor de projecten van de Unie kunnen daarvoor eenvoudig het collecterooster gebruiken. Elke maand vermelden we in de nieuwsbrief van de Unie en op de website extra informatie over het project van die maand. Uiteraard staat het u ook vrij om op een ander moment van het jaar voor een project te collecteren en aandacht te vragen.

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024