LET OP: De informatie op deze website is mogelijk verouderd. Onze nieuwe website is te vinden op unie-abc.nl

Unie van Baptistengemeenten in Nederland

Projecten

...die het verschil maken...

Projecten 2020

De Unie van Baptistengemeenten en ABC gemeenten hebben gezamenlijk twaalf projecten van hoop verzameld. Projecten van gemeentestichting ver weg en dichtbij, projecten van praktische hulp op plekken waar de nood hoog is. Projecten binnen onze wereldwijde Baptisten- en CAMA-families, ondersteund door partnerorganisaties die in dat netwerk werkzaam zijn. Dat varieert van gemeentestichting in Nederland, Turkije en India, tot training van voorgangers in Sierra Leone en voedselhulp in Jemen.

  • Download hier een document met alle projectinformatie
  • Download hier het voorgestelde collecterooster voor 2020 

Elke maand verschijnt ook het 'project van de maand' als nieuwsbericht op deze website.

Helpt u mee?

Giften kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL14 TRIO 0391 0156 13, t.n.v. Unie van Baptistengemeenten of op bankrekening NL40 INGB 0004 3810 81 t.n.v. ABC Gemeenten o.v.v. de naam van het project. Wilt u meer weten over nalaten/schenken aan zending, klik hier.   

Eerdere projecten

2013

2013

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2018

2018

2019

2019

Projecten van Hoop 2019

De Unie van Baptistengemeenten en ABC gemeenten hebben gezamenlijk twaalf projecten van hoop verzameld. Projecten van gemeentestichting ver weg en dichtbij, projecten van praktische hulp op plekken waar de nood hoog is. Projecten binnen onze wereldwijde Baptisten- en CAMA-families, ondersteund door partnerorganisaties die in dat netwerk werkzaam zijn. 

Wilt u een project steunen? Dan kunt u uw gift overmaken op bankrekening NL14 TRIO 0391 0156 13 t.n.v. Unie van Baptistengemeenten o.v.v. de naam van het project, of op bankrekening NL40 INGB 0004 3810 81 t.n.v. ABC Gemeenten o.v.v. de naam van het project. We zorgen ervoor dat het geld dan op de juiste plek terechtkomt. Van de giften wordt een klein percentage gebruikt voor de bekostiging van de fondswerving.

Elke maand brengen we één project extra onder uw aandacht brengen, als 'project van de maand' via o.a. de nieuwsbrief. Er is ook een eenvoudig collecterooster beschikbaar voor gemeenten die elke maand meedoen. Uiteraard staat het u ook vrij om op een ander moment van het jaar voor een project te collecteren en aandacht te vragen. We hopen dat u betrokken wilt raken!

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024