LET OP: De informatie op deze website is mogelijk verouderd. Onze nieuwe website is te vinden op unie-abc.nl

Zendings- en missionaire projecten

Elk jaar worden er een aantal projecten uitgekozen die u kunt ondersteunen, individueel en als gemeente. Het betreft goede projecten die vanuit onze partners worden aangedragen, of, zoals hieronder bij Rotterdam, uit ons midden zelf komen. U kunt hier meer informatie vinden over de verschillende projecten.

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024