LET OP: De informatie op deze website is mogelijk verouderd. Onze nieuwe website is te vinden op unie-abc.nl

Op verschillende manieren is de Unie en de ABC betrokken op de wereld om ons heen. Een aantal Unie- en ABC gemeenten zendt eigen zendelingen uit, vaak in samenwerking met een zendingsorganisatie. Ook werken we met partnerorganisaties, vaak met een Baptisten- of CAMA signatuur samen in zendingsprojecten en noodhulp. Op deze website laten we u iets zien over wat wereldzending bij de Unie en ABC inhoudt. We werken daarin met de beleidskaders Unie-ABC Zending 2019-2022, zoals vastgesteld in het najaar van 2018.

Uitzending

Binnen de Unie zijn er vanuit gemeenten zo’n 80 mensen uitgezonden om op allerlei manieren te dienen in Gods koninkrijk. Sommigen doen dat over de grens, anderen binnen Nederland; soms is het betaald werk, maar in de meeste gevallen is men afhankelijk van giften; vaak gaat men met een zendingsorganisatie, soms zonder. Deze mensen vormen een brug naar andere culturen en zijn voor onze Nederlandse gemeenten een raam naar de wereld. De uitzending van mensen zien we als een belangrijk onderdeel van het brede begrip ‘zending’.
Bij een uitzending komt veel kijken; zowel voor een zendingswerker zelf, als ook voor een aantal betrokkenen. Op deze website helpen we je, met een aantal tips en ideeën, een richting te vinden om van een uitzending ook een succes te maken.

Lees meer

Zendings- en missionaire projecten

Elk jaar worden er een aantal projecten uitgekozen die u kunt ondersteunen, individueel en als gemeente. Het betreft goede projecten die vanuit onze partners worden aangedragen, of, zoals hieronder bij Rotterdam, uit ons midden zelf komen. U kunt hier meer informatie vinden over de verschillende projecten.

Ondersteuning zendingswerkers

Bij het uitzenden van zendelingen komen allerlei zaken kijken: roeping, missie, financiën, een thuisfrontcommissie, de steun van de gemeente, enz. Hoewel de Unie zelf geen zendelingen meer uitzendt, wil ze wel plaatselijke gemeentes ondersteunen, met name door advies en het leggen van verbindingen.

Lees meer

Noodhulp

Via het noodfonds van de Unie bieden we noodhulp daar waar zich rampen voltrekken. Bij grote rampen brengt de Uniegemeenschap vaak grote bedragen bij elkaar. Ook bij betrekkelijk kleine rampen, die minder aandacht in de media krijgen, kunnen we soms hulp bieden. Noodhulp via het noodfonds betekent in principe geven aan het werk van lokale Baptistengemeenten. Daar waar dat niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat er geen Baptisten zijn of omdat ze geen mogelijkheden hebben om hulp te bieden, kiezen we voor hulp via christelijke ontwikkelingsorganisaties, als Tear. We hopen zo aan gemeenten mogelijkheden te geven om solidair te zijn met mensen in nood, zoals bijvoorbeeld de oorlog in Syrië, de orkaan Haiyan op de Filipijnen en de terugkerende hongersnoden in de Sahel regio.

Lees meer

Postzegels en andere zaken voor de zending

Uw oude ansichtkaarten, ijzer, sigarenbandjes zijn geld waard! Sinds vele jaren sparen mensen uit diverse Uniegemeenten hun 'oude rommel' op, om die vervolgens ten goede te laten komen aan zendingsprojecten.

Lees meer

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024