LET OP: De informatie op deze website is mogelijk verouderd. Onze nieuwe website is te vinden op unie-abc.nl

Raad

In de raad komen veel lijnen uit de gemeente samen en als raad komt vaak een veelheid van vragen over een veelheid van onderwerpen op je af. Hoe vorm je nu samen een raad en blijf je bij je roeping? Hoe geef je vorm aan je gezamenlijke spiritualiteit als raad? Hoe zoek je samen als gemeente de weg van de Heer als het gaat om visie en richting, rond ethische vragen? Hoe leidt je een gemeentevergadering?

Graag gaan we met u in gesprek over deze onderwerpen en andere onderwerpen die u aandraagt. We kunnen hierbij advies geven, een kort traject begeleiden, zoeken naar passende begeleiding en toerusting aanbieden in uw gemeente of regio. Neem contact met ons op voor een gesprek.

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024