Visie op gemeentestichting

Om het stichten van nieuwe gemeenten te verankeren in de Uniegemeenschap heeft de werkgroep gemeentestichting een aantal vragen op een rij gezet om zo bewust samen onze richting te bepalen. De visie en richting is verwoord in het werkdocument ‘Missionaire gemeentestichting, visie en richting werkgroep gemeentestichting’. We merken dat we in dit proces steeds blijven leren en daarin ook onze visie moeten en durven bijstellen!

  • Als werkgroep richten we ons op gemeentestichting met een missionair motief: de verbinding maken met mensen die niet of anders geloven en normaal niet naar een kerk zouden gaan.
  • We kiezen voor een focus op de grote steden Amsterdam, Den Haag en Rotterdam, te beginnen in Rotterdam en hopelijk Den Haag.
  • Inmiddels zijn er o.a. vanuit de mentorgroep gemeentestichting initiatieven aan het opkomen in Limburg, Friesland en Veendam, met mensen die zich geroepen weten. We zijn hier dankbaar voor.
  • In de komende tijd willen we ons verder oriënteren op ‘fresh expressions’, mensen met het verlangen te pionieren vanuit bestaande gemeenten in contact met mensen die niet of anders geloven, zonder dat dit direct gemeentestichting is.

Voor de helderheid hebben we drie categorieën van pioniersplekken gemaakt:

A. pioniersplekken (voorbeeld: Rotterdam Oude Noorden)
In deze pionierprojecten in de grote steden nemen we als werkgroep zelf initiatief, mede in gesprek met aanwezige gemeenten. We dragen voor een deel bij in de kosten van een pionier/gemeentestichtend team. Vanuit de werkgroep is er coaching en begeleiding.

B. pioniersplekken (voorbeeld: Utrecht ‘de Rank’ in Leidsche Rijn en Rivierenland)
Deze pionierende initiatieven worden door gemeenten zelf in gang gezet. Contact met de werkgroep is er voor stimulans, advies, leren van elkaar. Waar nodig kan coaching en begeleiding gevraagd worden.

C. pioniersplekken (voorbeeld: Wageningen ‘De ontmoeting’)
Ook dit zijn pionierende initiatieven die zich aandienen vanuit initiatief van gemeenten, net als de B projecten. Echter, hier ondersteunt de Unie met een (jaarlijks aflopende) startbijdrage. Ook wordt er coaching en begeleiding aangeboden.

Hieronder een aantal documenten die mogelijk interessant zijn om te lezen!

Tip: Video Stuart Murray over gemeentestichting

 

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024