Pioniersplekken

Op dit moment ondersteunen wij diverse pioniersplekken met coaching en financiële middelen. Een supportgroep vanuit omliggende bestaande gemeenten is betrokken bij elke pioniersplek.

  • één van deze projecten persoonlijk financieel steunen?
  • als gemeente met een collecte of bijdrage dit werk mede mogelijk maken?

Graag! U kunt uw gift overmaken op bankrekeningnummer  NL15 RABO 0162.1377.10 van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, onder vermelding van de naam van de pioniersplek (ANBI status waardoor uw giften aftrekbaar zijn van de belasting).

Rotterdam: Oude Noorden

Rotterdam: Oude Noorden

Sinds september 2012 wonen Sibbele en Minke Meindertsma in het Oude Noorden van Rotterdam. Sibbele: ‘Wij zijn een groep buurtbewoners in het Oude Noorden in Rotterdam. We komen samen om elkaar te ontmoeten en ons geloof in God en Jezus te delen. Elke twee maanden is er een viering en wekelijks een 'Bijbel en koffie'-ochtend. Het kinderwerk van Kingswork ligt aan onze basis.’

Onze Facebookpagina: https://www.facebook.com/blessoudenoorden/ 

Contact en aanvragen nieuwsbrief:
Sibbele Meindertsma, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Arnhem: Geitenkamp

Arnhem: Geitenkamp

‘Sinds mei 2014 wonen wij, Dirk Jan en Vera Riphagen, in de Geitenkamp in Arnhem. Een gezellige volksbuurt waar geen kerk (meer) is. We geloven dat God ons roept om zijn goede nieuws uit te leven in de wijk. Dat doen we door mee te doen met wijkmaaltijden, het jeugdcentrum, inloophuis en wat er meer op ons pad komt. Wanneer we verwachtingsvol aanwezig zijn op de plekken waar God ons heen stuurt, mogen we meemaken hoe God door ons heen werkt. Onze droom is om op termijn samen met andere wijkbewoners een gemeenschap te vormen waarin Jezus de centrale persoon is, als ons voorbeeld, vriend en onze Heer. We hopen dat zich zo’n vier tot zes teamleden bij ons aansluiten, zodat we ons samen sterk kunnen maken voor de wijk en de gemeenschap al wat meer 'body' krijgt.

Website en aanvragen nieuwsbrief: www.dirkjanenvera.nl
Contact: Dirk-Jan Riphagen, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Den Haag: Moerwijk-Noord

Den Haag: Moerwijk-Noord

De Baptistengemeente Den Haag is in 2018 begonnen met een doorstart van het initiatief om in Moerwijk van betekenis te zijn in het leven en welzijn van de buurtbewoners. Dit verlangen krijgt nu vorm door in Moerwijk samen op te trekken met de pioniersplek van de Protestantse Kerk in Nederland. Met pionier Bettelies Westerbeek is een kleine christelijke gemeenschap gevormd die volop in ontwikkeling is en stevig is geworteld in de buurt. De missie van deze gemeenschap luidt: ‘Wij zijn een gemeenschap waarin we als mensen uit Moerwijk ons leven en geloof delen. Met elkaar willen we een positieve bijdrage leveren aan onze buurt. Wij dagen elkaar en de mensen om ons heen uit om Jezus na te volgen.' Met deze nieuwe gemeenschap ‘Geloven in Moerwijk’ hebben we contact gezocht met de vraag of ons kerkgebouw de Mirtekerk gebruikt kan worden in de plannen voor de buurt. Uit dit contact ontstonden allerlei creatieve ideeën en dromen, die uitmondden in concrete plannen. De Mirtekerk is heel geschikt te maken als plek waar je elkaar als buurtbewoners kunt ontmoeten, waar je samen kunt eten of vergaderen. Maar ook als ruimte voor stilte en bezinning. Buurtbewoners en de burgerlijke gemeente zijn betrokken en reageren enthousiast.

Websites: www.geloveninmoerwijk.nl / www.baptistengemeentedenhaag.nl

Contact: Sjoukje Woudstra, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ontwikkeling: Frisse uitdrukkingen

Ook op andere plaatsen zijn pionierende initiatieven aan het opkomen, vanuit mensen die zich geroepen weten. Er is een groeiende aandacht voor 'frisse uitdrukkingen' van de kerk in experimenten naast bestaande gemeenten.

De initiatieven in Oude Noorden, Geitenkamp en Soesterkwartier zijn aangesloten bij het netwerk Urban Expression: ‘creatieve gemeentestichting in aandachtswijken en volkswijken’.

Werkgroep gemeentestichting:
Oeds Blok, Dirk-Jan Horjus, Michiel de Nooijer, Arjen Stellingwerf, Saskia Tichelaar en Jan Wolsheimer.

Hieronder vind je andere pioniersplekken die ontstaan zijn binnen de Unie:

Ede: Kernhem

Ede: Kernhem

Sinds 2013 pionieren wij, René en Dieteke Visser, samen met een geweldig team in de wijk Kernhem in Ede. Een ‘yuppenwijk’ waar veel mensen zijn afgeknapt op de kerk en waar steeds meer mensen uit andere culturen zich vestigen. Inmiddels is er een gemeenschap van 20 volwassenen en een rits kinderen ontstaan die met elkaar Jezus willen navolgen en zijn koninkrijk zichtbaar willen maken in de wijk. We willen het koninkrijk zichtbaar maken op alle gebieden van het leven en hebben onze activiteiten ondergebracht in vijf thema’s: zorg, jeugd, deeleconomie, duurzaamheid en zingeving. We zijn dankbaar voor de mensen die we mogen ontmoeten en dat we naast elkaar mogen staan in de uitdagingen die het leven met zich meebrengt. Het is prachtig om te zien hoe we vanuit relatie met mensen in gesprek raken over Jezus en zijn missie. We zien uit naar wat God komende jaren voor ons, maar vooral voor onze mooie wijk in petto heeft.

Website: www.kenhem.com
Contact: René Visser, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Amersfoort: Soesterkwartier

Amersfoort: Soesterkwartier

‘In september 2012 zijn wij met 15 volwassenen en 11 kinderen ons avontuur van geloof gestart in het Soesterkwartier, een volkswijk van Amersfoort. Wij willen een open familie zijn in de wijk, waar je Gods liefde kunt leren kennen en waar ieder waardevol is. We hebben een focus gekozen voor kwetsbare gezinnen. Naast de viering elke eerste en derde zondag van de maand, is er eens in de maand een spelletjesavond. In het dagelijks leven willen we het 'evangelie praktiseren' door mee te doen met wat er is in de wijk. Op de vraag van mensen uit de wijk is ‘de weg’ gestart, we lezen met een kleine groep mensen het Marcus evangelie. Dit levert veel gesprek op!’
 
Website: www.soesterkwartier.org

Contact en nieuwsbrief: Ria Loschner, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wageningen: De Ontmoeting

Wageningen: De Ontmoeting

‘De Ontmoeting in Wageningen is een gemeente die bestaat uit verschillende ontmoetingsgroepen. We zijn in totaal met ongeveer 70 volwassenen en kinderen en komen elke zondag samen om ons geloof in God te vieren. Dit doen we als geheel en ook in kleinere ontmoetingsgroepen. In onze bijeenkomsten zijn we gericht op God, elkaar en de wereld om ons heen. Ons verlangen is om in de kleinere ontmoetingsgroepen het leven met elkaar te delen. Onze focus naar buiten verschilt per ontmoetingsgroep, denk aan mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, samenwerkingen met Stichting Present en mensen in de buurt van het wijkcentrum De Pomhorst waar we samenkomen. We willen een plek zijn waar je God en mensen kunt ontmoeten en waar iedereen zich thuis voelt.’

Wil je meer weten, bezoek onze website: www.ontmoetingwageningen.nl of stuur een mail naar Anita Aberson via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024