Pioniersplekken

Binnen de Unie van Baptistengemeenten en ABC gemeenten zijn diverse pioniersplekken ontstaan. Het is bemoedigend om het geloof en het verlangen te zien in deze initiatieven, die zijn opgekomen zowel vanuit plaatselijke gemeenten als vanuit gemeenteleden met verlangen en gaven voor pionieren.

De pioniersplekken werken vanuit diverse benaderingen met eigen accenten, waarbij elementen uit deze benaderingen elkaar raken:

  • het moeder-dochtermodel
  • gemeenschappen opkomend uit de plaatselijke context
  • informele initiatieven in straat of buurt
  • missiegroep
  • oog voor het proces van discipelschap
  • sociaal ondernemerschap
  • nieuwe monastiek.

Wilt u een project persoonlijk financieel steunen of als gemeente met een collecte of bijdrage dit werk mede mogelijk maken? Graag! U kunt uw gift overmaken op bankrekeningnummer NL14TRIO0391015613 van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, onder vermelding van de naam van de pioniersplek (ANBI status waardoor uw giften aftrekbaar zijn van de belasting).

Amersfoort: Buurtkerk Randenbroek

Amersfoort: Buurtkerk Randenbroek

Buurtkerk De Ontmoeting bestaat uit een groep gewone mensen uit de wijk Randenbroek in Amersfoort. Sinds een paar jaar vormen we een gemeenschap waarin we samen leren Jezus te volgen.

Lees verder!

Amersfoort: Buurtkerk Soesterkwartier

Amersfoort: Buurtkerk Soesterkwartier

Buurtkerk Soesterkwartier is er van en voor mensen uit het Soesterkwartier. Ons geloof in Jezus geeft ons hoop en dit geloof willen wij praktisch maken in de wijk. Het is mooi om samen met buurtgenoten en organisaties op te trekken in de wijk.

Lees verder!

Amersfoort: Inititiatieven in Amersfoort

Amersfoort: Inititiatieven in Amersfoort

Als Baptistengemeente Amersfoort willen we ons verbinden aan het dagelijkse leven van medemensen in Amersfoort. Door betrokken te raken bij elkaars leven kunnen we veel meer voor elkaar betekenen.

Lees verder!

Arnhem: Buurtkerk Geitenkamp

Arnhem: Buurtkerk Geitenkamp

De Buurtkerk Geitenkamp is een gezellige buurtkerk voor en door buurtbewoners. ‘Onze droom is om met wijkbewoners een gemeenschap te vormen waarin Jezus de centrale persoon is, als ons voorbeeld, onze vriend en Heer.

Lees verder!

Arnhem: Stadsklooster

Arnhem: Stadsklooster

Geïnspireerd door het kloosterleven wil Stadsklooster Arnhem een bloeiplaats zijn voor en door de stad. In een huis in het centrum van Arnhem woont een aantal mensen met elkaar en staat een paar keer per dag de deur open om samen te bidden, te werken en te delen.

Lees verder!

Burgum: Verkenning

Burgum: Verkenning

Vrije Baptisten Gemeente Nehemia Dokkum onderzoekt of zij een dochtergemeente kan beginnen in het nabijgelegen Burgum (10.000 inwoners). Het is een spannend proces waarin nog niet alles is ingekleurd.

Lees verder!

Den Haag: Geloven in Moerwijk

Den Haag: Geloven in Moerwijk

Het verlangen om in Moerwijk van betekenis te zijn, krijgt vorm door samen op te trekken met de pioniersplek van de Protestantse Kerk in Nederland ‘Geloven in Moerwijk’.

Lees verder!

Ede: De Lunch

Ede: De Lunch

De Lunch is een initiatief dat wil aanzetten tot nadenken over belangrijke levensthema's en zingeving. Dit doen wij door ´voeding te delen voor gezonde groei´, voeding voor lichaam en ziel. Iedere tweede en vierde zondag van de maand komen we bij elkaar in een buurthuis.

Lees verder!

Ede: KenHem

Ede: KenHem

KenHem is een interkerkelijke pioniersplek in de wijk Kernhem in Ede. Kernhem is een ‘yuppenwijk’ waar veel mensen zijn afgeknapt op de kerk en waar steeds meer mensen uit andere culturen zich vestigen.

Lees verder!

Eindhoven: Zin in Stilte

Eindhoven: Zin in Stilte

Veel mensen verlangen naar stilte in hun hoofd en hun lijf. Veel mensen zoeken dit buiten de kerk, op plaatsen waar aandacht is voor geest, ziel en lichaam.

Lees verder!

Elst: Hart voor Elst

Elst: Hart voor Elst

Hart voor Elst is een netwerk van christenen in Elst, die een band met elkaar onderhouden via (informele) gastvrije ontmoetingsplaatsen. In een open relatie met elkaar en met God bemoedigen we elkaar en wisselen we ervaringen uit.

Lees verder!

Haarlem: Verkenning

Haarlem: Verkenning

In Haarlem loopt een verkenning voor een interkerkelijke pioniersplek.

Lees verder!

Oss: Buurtkerk Schadewijk

Oss: Buurtkerk Schadewijk

Wij zijn een aantal christenen die wonen in de Schadewijk, een wijk in Oss, en hopen dat er een kerk ontstaat in onze wijk. Kerk als een familie van mensen die het leven delen en samen zoeken naar hoe het volgen van Jezus eruit ziet in onze omgeving.

Lees verder!

Pernis: Interkerkelijke pioniersplek

Pernis: Interkerkelijke pioniersplek

In Pernis loopt een verkenning voor een interkerkelijke pioniersplek vanuit de drie kerken in het dorp.

Lees verder!

Rotterdam: Bless Oude Noorden

Rotterdam: Bless Oude Noorden

Bless Oude Noorden bestaat uit een groep buurtbewoners in het Oude Noorden in Rotterdam. We komen samen om elkaar te ontmoeten en ons geloof in God en Jezus te delen. Bless heeft het karakter van inspiratienetwerk.

Lees verder!

Zetten: Soepcafé

Zetten: Soepcafé

We zijn aangesloten bij de Baptistengemeente Midden Betuwe in Zetten. Een keer in de twee maanden komen we samen met ongeveer tien alleen staande mensen, die we zelf hebben uitgenodigd. Het zijn mensen die in onze buurt wonen en niet naar een kerk gaan.

Lees verder!

Zuidoost Drenthe: Kliederkerk Klazienaveen

Zuidoost Drenthe: Kliederkerk Klazienaveen

Als Vrije Baptistengemeente de Regio zochten we naar een manier om missionair kinderwerk op te zetten en de Kliederkerk is een prachtig middel om dit handen en voeten te geven. Iedere 6 à 7 weken is er een Kliederkerk waarbij de drie pijlers Samen Vieren, Samen Ontdekken en Samen Eten de structuur bepalen.

Lees verder!

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024