LET OP: De informatie op deze website is mogelijk verouderd. Onze nieuwe website is te vinden op unie-abc.nl

GBS-boekjes

Jarenlang heeft de Unie over verschillende thema's bijbelstudieboekjes uitgegeven in de reeks Gemeente Bijbel Studie, de zogenoemde GBS-boekjes. Zestien delen hiervan zijn nu kosteloos digitaal verkrijgbaar. Hieronder ziet u de titels met per boekje een overzicht van de verschillende hoofdstukken.

U kunt een digitale versie van de GBS-boekjes gratis opvragen door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vermeld in de mail het nummer en de titel van het boekje (of van de boekjes) die u graag wilt hebben. U ontvangt die dan als pdf in uw mailbox, bestemd voor persoonlijk gebruik of bijbelstudie in de gemeente.

GBS 01 Bidden met de bijbel open

GBS 01 Bidden met de bijbel open

Inhoud: 1. Afpingelen mag! - Genesis 18:16-33 2. Gered! - Exodus 15:1-21 3. Bemiddelaar gezocht - Exodus 32:9-14 en 30-34 4. Schuld bekennen - Nehemia 1 5. Waarom? en dan verder - Job 39:36-38 en 42:1-6 6. In doodsnood en dan? - Jona 2 7. Lofprijzing opent je ogen - Lukas 1:46-56 8. 3 x Bidden - Johannes 17 9. Niet door, maar op de knieën! - Handelingen 4:23-31

GBS 02 Rijkdom en roeping - De brief aan de Efeziërs

GBS 02 Rijkdom en roeping - De brief aan de Efeziërs

Inhoud: 1. Je bent ermee gezegend 2. Niks moet, alles mag! 3. Bouwval of bouwwerk? 4. Een openbaring! 5. Een gebed zonder einde! 6. Eén is veel! 7. Helemaal anders! 8. Geen meelopers, maar navolgers! 9. Wie is hier de baas? 10. Een leger des heils

GBS 03 Samen op weg - Jezus en discipelen op weg naar Jeruzalem

GBS 03 Samen op weg - Jezus en discipelen op weg naar Jeruzalem

Inhoud: 1. Follow me! 2. Mijn mogelijkheden + zijn nood = mijn kans 3. Alles verkopen? 4. Alle smoezen zijn al verzonnen! 5. Wat kost me dat? 6. Driemaal verloren, driemaal gevonden 7. Lerend leven! 8. Ben jij in de juiste familie geboren? 9. De aanhouder wint! 10. Wat moet, dat moet

GBS 04 Een nieuwe start - Lessen uit de Psalmen en Nehemia

GBS 04 Een nieuwe start - Lessen uit de Psalmen en Nehemia

Inhoud: 1. Help! (Psalm 107:1-43) 2. Gebed als uitvalsbasis (Nehemia 1) 3. Bidt en Werkt (Nehemia 2) 4. Doorzetten! (Nehemia 4) 5. Ongezonde verhoudingen (Nehemia 5) 6. Opwekking!! (Nehemia 8) 7. Wordt het nooit wat met de mens? (Nehemia 9) 8. Principieel! (Nehemia 13) 9. De Ware is zichtbaar! (Psalm 48) 10. Vergeet het beste niet! (Psalm 104)

GBS 05 Verlangen naar een groeiende gemeente - Principes voor gemeenteopbouw

GBS 05 Verlangen naar een groeiende gemeente - Principes voor gemeenteopbouw

Inhoud: 1. Toerustend leiderschap (Efeziërs 4:7–16) 2. Gavengerichte taakvervulling (1 Corinthiërs 12) 3. Hartstochtelijk geloofsleven (Openbaring 3:14–21) 4. Doelmatige structuren (Exodus 18) 5. Inspirerende samenkomsten (1 Corinthiërs 14:1–12 en 26–33) 6. Groeizame gemeentekringen (2:41–47) 7. Behoeftengerichte evangelisatie (Johannes 4:4-42) 8. Liefdevolle relaties (1 Johannes 2:3–11 en Johannes 13:34–35)

GBS 06 Paulus en de Korintiërs

GBS 06 Paulus en de Korintiërs

Inhoud: 1. Dwaas willen we wezen! (1 Korintiërs 1:18-2:5) 2. Met de Geest zie je meer! (1 Korintiërs 2:6-16) 3. Van driewieler tot fiets (1 Korintiërs 3) 4. Zonde: doe er wat aan (1 Korintiërs 5) 5. Blijf zoals je bent (1 Korintiërs 7) 6. Voortgaande vernieuwing (2 Korintiërs 3) 7. De toekomst voor ogen (2 Korintiërs 4:7-5:10) 8. Geven (2 Korintiërs 8:1-5 en vers 9) 9. Verzet tegen Paulus (2 Korintiërs 10)

GBS 07 De Psalmen van de Korachieten

GBS 07 De Psalmen van de Korachieten

Inhoud: 1. Intens verlangen naar God (Psalm 42) 2. Feest bij Gods altaar (Psalm 43) 3. Onbegrepen lijden (Psalm 44) 4. Feestelijke bruiloft (Psalm 45) 5. Ik ben niet bang! (Psalm 46) 6. Leve de Koning!! (Psalm 47) 7. Last-minutereis? (Psalm 48) 8. Het beursaandeel is gezakt! (Psalm 49) 9. Thuis bij God (Psalm 84) 10. Gerechtigheid en vrede kussen elkaar (Psalm 85) 11. Jeruzalem: centrum van de wereld? (Psalm 87) 12. Doodziek (Psalm 88)

GBS 08 De tien woorden

GBS 08 De tien woorden

Inhoud: 1. Liefde 2. Het eerste woord: (G)één God? 3. Het tweede woord: Geen beeld 4. Het derde woord: Een linke zaak! 5. Het vierde woord: Rust roest niet! 6. Het vijfde woord: Kinderen gezocht 7. Het zesde woord: Doden is verboden 8. Het zevende woord: Echtscheiding kan echt niet 9. Het achtste woord: Afblijven!! 10. Het negende woord: Regeert de leugen? 11. Het tiende woord: Het gras bij de buren is altijd groener! 12. Er is niets vervallen

GBS 09 Worden als een kind - Drie jaar met Jezus

GBS 09 Worden als een kind - Drie jaar met Jezus

Inhoud: 1. De doop van Jezus (Matteüs 3:13-17) 2. De verzoeking in de woestijn (Matteüs 4:1-11) 3. Het eerste optreden in Kafarnaüm (Matteüs 4:12-17) 4. Jezus roept mensen om met Hem mee te gaan (Matteüs 4:18-22 en 9:9-13) 5. Jezus geneest (Matteüs 4:23-25 en 9:18-26) 6. De storm op het meer (Matteüs 8:23-27) 7. Veel oogst, weinig arbeiders (Matteüs 9:35-38) 8. Van discipel tot apostel (Matteüs 10:1-25) 9. Het doel van de gelijkenissen (Matteüs 13:10-17) 10. Jezus loopt over het water (Matteüs 14:22-33) 11. De verheerlijking op de berg (Matteüs 17:1-13) 12. Niet heersen, maar dienen (Matteüs 20:17-28)

GBS 10 Opstaan en leven - 11 studies over doop en avondmaal

GBS 10 Opstaan en leven - 11 studies over doop en avondmaal

Inhoud: 1. De laatste profeet (Markus 1:1-9 en Johannes 3:22-24) 2. Discipel zijn: doop en dienen (Matteüs 28:16-20 en Handelingen 2:37-41) 3. Met Christus gestorven en opgewekt (Romeinen 6:1-11) 4. De doop met de Geest (Markus 1:8; 2 Korintiërs 3:7-8, Romeinen 5:5-6 en 8:9-17) 5. Openheid geeft bevrijding (Psalm 32:1-7) 6. Gebed en ziekenzalving (Jacobus 5:13-20) 7. De verbondssluiting en verbondsmaaltijd (Exodus 24:1-11) 8. Brood en wijn (Markus 14:12-25) 9. Brood uit de hemel (Johannes 6:48-58) 10. Verbondenheid (1 Korintiërs 10:14-22) 11. Gevaarlijke kloven (1 Korintiërs 11:17-34)

GBS 11 Profeten spreken - Nahum, Habakuk & Sefanja

GBS 11 Profeten spreken - Nahum, Habakuk & Sefanja

Inhoud: 1. Geen macht te groot (Nahum 1:1-15) 2. Regels (Nahum 2:1-13) 3. Boontje komt om zijn loontje? (Nahum 3:1-19) 4. Hoelang en waarom? (Habakuk 1:1-11) 5. God heeft het in de hand (Habakuk 1:12-2:20) 6. En tóch ...! (Habakuk 3:1-19) 7. De maat is vol (Sefanja 1:1-4) 8. God doet toch niks (Sefanja 1:5-18) 9. Alleen maar bangmakerij? (Sefanja 2:1-3:8) 10. Hoop in bange dagen (Sefanja 3:9-20)

GBS 12 Wat is de mens?

GBS 12 Wat is de mens?

Inhoud: 1. Wat is de mens? (Psalm 8) 2. Wonderlijk gemaakt (Job 10:8-12; Psalm 139:13-18) 3. Het goede voorhouden en voorleven (Efeze 6:1-4) 4. De ernst van het leven (Genesis 2:5,15; 3:17-19; 2 Thessalonicenzen 3:6-16) 5. Een perfect één-tweetje (Efeze 5:21-33) 6. De levensoogst (Prediker 12:1-7; 1 Timoteüs 5:1-2; Titus 2:1-5) 7. Einde of begin? (Jesaja 25:8; 1 Korinthe 15:50-58) 8. De prijs is betaald (Romeinen 5:12-21) 9. Geboren voor een groots doel (Efeze 2:1-22; 3:14-21; Psalm 148)

GBS 13 Laatste woorden - Het bijbelboek Openbaring

GBS 13 Laatste woorden - Het bijbelboek Openbaring

Inhoud: 1. Openbaring 1 - Laatste woorden over de Schrift en Christus 2. Openbaring 2 en 3 - Laatste woorden over de kerk 3. Openbaring 4 en 5 - Laatste woorden over de eredienst 4. Openbaring 6 en 7 - Laatste woorden over het kwaad 5. Openbaring 8 en 9 - Laatste woorden over het gebed 6. Openbaring 10 en 11 - Laatste woorden over getuigen 7. Openbaring 12-14 - Laatste woorden over de geschiedenis 8. Openbaring 15-18 - Laatste woorden over discipelschap 9. Openbaring 19-20 - Laatste woorden over verlossing 10. Openbaring 21-22:5 - Laatste woorden over een nieuw begin 11. Openbaring 22:6-21 - De laatste woorden

GBS 14 't Is de liefde - 10 studies over relaties

GBS 14 't Is de liefde - 10 studies over relaties

Inhoud: 1. Antwoord op Gods liefde (Johannes 15:1-17) 2. Je naaste liefhebben (Lucas 10:25-37) 3. Wat is liefde? (1 Korintiërs 13) 4. Iemand die bij je past (Genesis 2:18-25 en 1 Korintiërs 7:1-9) 5. Heb elkaar lief (1 Johannes 4:7-21) 6. Vrienden maken (Johannes 15:15 en 1 Korintiërs 9:19-23) 7. Buren, ze zijn goud waard! (Spreuken 27:1-10) 8. Barbaarse gastvrijheid (Romeinen 12:10-13, Hebreeën 13:1-2 en Handelingen 28:1-10) 9. Wie zorgt voor de zwakken in de samenleving? (Exodus 22:21-27 en Lucas 10:27) 10. Ik en de overheid (Matteüs 22:15-22 en Romeinen 13:1-7)

GBS 15 Niet wat je doet, maar wie je bent - 11 studies over de Bergrede

GBS 15 Niet wat je doet, maar wie je bent - 11 studies over de Bergrede

Inhoud: 1. De zaligsprekingen (Matteüs 5:1-12) 2. Geen opdracht, maar gevolg (Matteüs 5:13-20) 3. Het hart van de wet (Matteüs 5:21-48) 4. Schijn bedriegt (Matteüs 6:1-8;16-18) 5. Het hart van het gebed (Matteüs 6:6-15) 6. Een evangelisch poldermodel (Matteüs 6:19-25) 7. Alsof bezorgd zijn helpt…! (Matteüs 6:25-34) 8. ‘We hebben soms een iets te kort lontje in ons landje’ (Matteüs 7-1-12) 9. Is dat niet uit de tijd? (Matteüs 7:13-20) 10. Het is niet alles goud wat er blinkt (Matteüs 7:21-23) 11. Wie is hier wijs? (Matteüs 7:24-29)

GBS 16 Amazing Grace - 12 studies uit Jeremia

GBS 16 Amazing Grace - 12 studies uit Jeremia

Inhoud: 1. Een jonge profeet met een wereldwijde missie (Jeremia 1:4-19) 2. Kom terug, ontrouwe kinderen (Jeremia 3:6-18) 3. De tempel garandeert niks! (Jeremia 7:1-15) 4. Een vervolgde profeet (Jeremia 11:18-12:6) 5. De rechtvaardige Koning (Jeremia 23:1-8) 6. Bidden voor je omgeving (Jeremia 29:1-14) 7. Gewond en genezen (Jeremia 30:1-17) 8. Wat een evangelie! (Jeremia 31:27-40) 9. Zou voor God iets te wonderlijk zijn? (Jeremia 32:1-28, 36-44) 10. Dieptepunt in Jeremia’s leven (Jeremia 36) 11. Een barmhartige Nubiër (Jeremia 38:1-13 en 39:15-18) 12. Het trotse Babylon ten onder: de Heer regeert! (Jeremia 51:54-64)

GBS 17 Mensen rondom het kruis van Jezus - Onze Koning, Priester en Profeet

GBS 17 Mensen rondom het kruis van Jezus - Onze Koning, Priester en Profeet

Inhoud: 1. Nicodemus (Johannes 3:1-14, 7:45-52 en 19:38-42) 2. Jacobus en Johannes (Marcus 10:35-45) 3. Petrus (Marcus 14:26-42, 53-54 en 66-72) 4. Maria (Marcus 14:1-11) 5. Kajafas (Johannes 11:45-53) 6. Judas (Matteüs 26:17-25, 47-50 en 27:3-10) 7. De vrouw van Pilatus (Matteüs 27:11-26) 8. Jezus als Koning (Lucas 4:14-30 en Kolossenzen 1:15-20) 9. Jezus als Priester (Leviticus 16:29-34, 17:11 en Hebreeën 4:14-5:10) 10. Jezus als Profeet (Deuteronomium 18:9-22 en Matteüs 16:13-16)

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024