Deel 5: Land in Zicht!

Deel 5: Land in Zicht!

In het vijfde deel van de Baptistica Reeks gepresenteerd: Land in zicht! Hierbij worden doop en lidmaatschap opnieuw in kaart gebracht. Veel gemeenten worstelen met de vragen rond leden en vrienden. In dit deeltje wordt ingegaan op de bijbelse, historische en missionaire achtergronden van vragen rond doop en lidmaatschap. Ook komen stemmen uit de Nederlandse en de Engelse praktijk aan het woord. Het boek bevat bijdragen van onder andere Oeds Blok, Teun van der Leer, Pieter Lalleman en Olof de Vries. Een boek dat wil aanzetten tot gesprek binnen de gemeente.

Klik hier om dit deel van de Baptistica Reeks te downloaden (PDF)

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024