Deel 4: Geloofwaardige Gemeente

Deel 4: Geloofwaardige Gemeente

In het vierde deel, met de titel ‘Geloofwaardige gemeente. Uitgangspunten van een baptisten gemeenteopbouw’ komt docent Eduard Groen aan het woord. Geloofwaardige gemeente beschrijft geen nieuwe methodes of modellen, maar een aantal principes waaraan dezen kunnen worden getoetst. En dit specifiek gericht op de context van baptistengemeenten in Nederland. Iets wat nog niet eerder op deze manier is gebeurd. Het gebruik van bronnen uit de systematische en de praktische theologie biedt denk –en werkmateriaal voor ieder die zich betrokken weet bij missionair gemeente-zijn vandaag.

Download dit deel van de Baptistica Reeks (PDF)

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024