Dr. Daniël Drost

Daniël Drost (1979) is voorganger van de Baptistengemeente Deventer en daarnaast wetenschappelijk medewerker aan het seminarium. Als promovendus onderzoekt hij de gemeentevisie van John Howard Yoder, met als titel "'The Jewishness of the Free Church Vision". Je zult hem tegenkomen bij vakken over ethiek, dogmatiek en de geschiedenis van het baptisme. Ook heeft hij ervaring als gemeentestichter in postmoderne context, waardoor zijn interesse ook uitgaat naar het raakvlak van cultuur en religie. De kans is groot dat je 'm regelmatig met voorbeelden uit film, muziek en filosofie treft.

'De (ana)baptistische theologie heeft de kracht om theologie en spiritualiteit, theologie en ethiek, denken en leven, onlosmakelijk met elkaar verbonden te houden en van daaruit verder te leven en te denken.'

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Publicaties

Boeken

Henk Bakker en Daniël Drost (red). Andersom. Een introductie in de theologie van James Wm. McClendon. Baptistica Reeks. Barneveld: Baptisten Seminarium, 2014

Artikelen

‘R. Kendall Soulen – The God of Israel and Christian Theology,’ Soteria –  Kwartaalblad voor evangelische theologische bezinning. Themanummer: een nieuw canoniek verhaal. 32ste jaargang, nummer 2, 2015

‘Wederzijds tot zegen zijn: Interview met R. Kendall Soulen,’ Soteria –  Kwartaalblad voor evangelische theologische bezinning. Themanummer: een nieuw canoniek verhaal. 32ste jaargang, nummer 2, 2015

‘Leiderschap in de eerste joods-christelijke gemeenschappen.’ In: Jan Martijn Abrahamse en Wout Huizing (red). Van onderen! Op zoek naar een ambtstheologie voor een priesterschap van gelovigen. Baptistica Reeks. Amsterdam: Baptisten Seminarium, 2014

‘De volheid van Christus: John Howard Yoders spreken over ambt in de free church tradition.’  In: Jan Martijn Abrahamse en Wout Huizing (red). Van onderen! Op zoek naar een ambtstheologie voor een priesterschap van gelovigen. Baptistica Reeks. Amsterdam: Baptisten Seminarium, 2014

‘De joodse wortels van christelijke gemeenschap. Vragen over identiteit.’ In: Henk Bakker en Daniël Drost (red). Andersom. Een introductie in de theologie van James Wm. McClendon. Baptistica Reeks. Barneveld: Baptisten Seminarium, 2014

Ariaan Baan/ Daniël Drost ‘Weer een oorlog ingerommeld’ Nederlands Dagblad, 9 oktober 2014

‘Het noachidische verbond revisited?’ In: Soteria –  Kwartaalblad voor evangelische theologische bezinning. 30ste jaargang, nummer 3, 2013

‘Is JHWH een gewelddadige Strijder? Een vergelijking tussen Arie Versluis’ dissertatie Geen verbond, geen genade en John Howard Yoders geweldloze benadering.’ Wapenveld. Jaargang 62, nr 6, december 2012

‘Jezus en de Baäl Shem Tov’ in Israël en de Kerk. Tijdschrift voor bijbelse bezinning en voor toerusting van de christelijke gemeente. Maart 2011| 9/4

‘Een soort van thuiskomen’ in Op koers?! Lessen aan het seminarium van oud-studenten. Baptistica Reeks. Huizing, W. / Leer, T. van der (red.). Barneveld: Baptisten Seminarium, 2010

‘Orthodoxie heeft de toekomst’ in De kerk is dood, leve de koning. Wat blijft christenen verbinden? Bruijne, O. de / Postema, S. (red). Kampen: KOK, 2010

‘Waarom de ‘sektarische verleiding’ een verkeerde voorstelling van zaken is:  een antwoord aan James Gustafson’,  ‘Interpretatie van de Schrift: waarom discipelschap vereist is’. Translations in Hauerwas, S. Een robuuste kerk. Christelijke ethiek voor een postchristelijke samenleving. Zoetermeer: Boekencentrum, 2010

Master thesis:  De dood van een rechtvaardige. Een onderzoek naar de gewelddadige dood van Jakobus de broer van de Heer, Kampen 2006. Supervised by dr P.H.R. van Houwelingen, dr F. van der Pol and drs M.C. Mulder

Recensies

Hoe God koning werd. De kern van het evangelie herontdekt. Tom Wright. In:  Soteria –  Kwartaalblad voor evangelische theologische bezinning. Themanummer: een nieuw canoniek verhaal. 32ste jaargang, nummer 2, 2015

‘Carys Moseley, Nationhood, Providence and Witness. Israel in Protestant Theology and Social Theory.’ In: European Journal of Theology. XXIV (2015):1   

‘Vrijgemaakt? Dertigers over het leven in een gereformeerde zuil. Lammert Kamphuis (red).’ In: Soteria –  Kwartaalblad voor evangelische theologische bezinning. 31ste jaargang, nummer 4, 2014

‘De terugkeer van de kudde. Biografie van ds. Frits Kuiper, waarin opgenomen de correspondentie tussen Frits Kuiper en K.H. Miskotte. Karel de Haan.’ In: Israël Aktueel. 30ste jaargang, nr 277, december 2014

‘Is dit onze Vader? Waarom ik van de God van het Oude Testament houd. Hetty Lalleman.’ In: Soteria –  Kwartaalblad voor evangelische theologische bezinning. 31ste jaargang, nummer 3, 2014

‘Tien woorden van leven. Patrick Nullens.’ In: Soteria –  Kwartaalblad voor evangelische theologische bezinning. 31ste jaargang, nummer 1, 2014

‘Jezus van Nazareth, deel 3. Joseph Ratzinger/ Benedictus XVI.’ In: Soteria –  Kwartaalblad voor evangelische theologische bezinning. 30ste jaargang, nummer 4, 2013

‘Vreemdelingen en bijwoners: Opstellen rondom een urgent theologisch thema. G.C. den Hertog en H.G.L. Peels (red).’ In: Soteria –  Kwartaalblad voor evangelische theologische bezinning. 30ste jaargang, nummer 2, 2013

‘Baboesjka. Geloof binnestebuiten. Johan ter Beek.’ In: Soteria –  Kwartaalblad voor evangelische theologische bezinning. 30ste jaargang, nummer 1, 2013.

‘Roep om verzoening. Een Palestijnse christen over vrede en recht. Naim Ateek.’ In: Soteria – Kwartaalblad voor evangelische theologische bezinning. 29ste jaargang, nummer 4, 2012.

‘Oefenplaatsen. Tegendraadse theologen over kerk en ethiek. Herman Paul en Bart Wallet.’ In: Soteria – Kwartaalblad voor evangelische theologische bezinning. 29ste jaargang, nummer 4, 2012.

‘Jezus van Nazareth, deel II. Van de intocht in Jeruzalem tot de opstanding. Joseph Ratzinger/ Benedictus XVI.’ In: Soteria – Kwartaalblad voor evangelische theologische bezinning. 29ste jaargang, nummer 2, 2012.

‘De mens is niet alleen. De ervaring van Gods aanwezigheid. Abraham Joshua Heschel.’ In: Soteria – Kwartaalblad voor evangelische theologische bezinning. 29ste jaargang, nummer 2, 2012.

‘To See History Doxologically. History and Holiness in John Howard Yoder’s Ecclesiology. J. Alexander Sider.’ In: Soteria – Kwartaalblad voor evangelische theologische bezinning. 29ste jaargang, nummer 1, 2012.

Dr. Jan Martijn Abrahamse

Jan Martijn Abrahamse (1985) is docent systematische theologie en ethiek aan de Christelijke Hogeschool Ede en als research fellow verbonden aan het Baptisten Seminarium. Begin januari 2018 promoveerde hij op de ambtstheologie van Robert Browne (The Stripping of the Ministry, VU Amsterdam). Daarnaast is hij redacteur van het theologisch tijdschrift Soteria.

‘Wat mij aantrekt in de theologie van baptisten is dat het begint met de kerk als concrete gemeenschap. Zo schreef de missioloog Lesslie Newbigin ooit dat Jezus niet een boek achterliet, noch een belijdenis, of denksysteem, maar een zichtbare gemeenschap. Daarom moet de ambacht van de theologie er volgens mij altijd op gericht zijn die gemeenschap te helpen verstaan wat het betekent om Jezus te volgen in Zijn missie naar deze wereld.’

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
LinkedIn: Jan Martijn Abrahamse
Publicaties: Klik hier voor publicaties

Drs. Teun van der Leer

Teun van der Leer (1959) woont in Houten en is lid van de baptistengemeente Utrecht de Rank. Sinds 2005 is hij docent in de vakken Homiletiek, Liturgiek, Baptistica (geschiedenis en theologie van het baptisme) en Ecclesiologie (de leer van de kerk). Teun is docent van het seminarium en promoveert momenteel in de ecclesiologie van de vrije-kerk beweging.

‘Werken aan het Seminarium betekent voor mij de uitdaging om studenten te helpen om op het snijvlak van traditie en vernieuwing de eigen spiritualiteit en de identiteit van de baptistengemeente vorm te geven.'

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Publicaties

Teun van der Leer, ‘Leven met de Psalmen’, Soteria 17.3 (2000), 28-34

Teun van der Leer, ‘Dooponderricht en dooprituelen in de vroege Kerk. Over de samenhang tussen doop en discipelschap’, Soteria 20.1 (2003), 52-67

Teun van der Leer, ‘Bidden is gevaarlijk! Een exegetische verkenning van Matteüs 9 : 35 – 10 : 5a’, Soteria 20.3 (2003), 2-4

Teun van der Leer, ‘De omgekeerde wereld en toch “niets nieuws onder de zon”. Ontwikkelingen in het denken over ziekte en genezing’, Soteria 21.2 (2004), 66-72

Teun van der Leer, ‘Hoe smal mag de kerk worden? Minder ballast voor een missionaire kerk’, Idea 28.5 (2007)

Teun van der Leer, ‘Geboeid door Richard Foster. Evangelical in de breedte en in de diepte’, Soteria 24.4 (2007), 34-40

Teun van der Leer, ‘Which future Church(form)? A plea for a ‘Believers Church’ ecclesiology’, Journal of European Baptist Studies 9.3 (2009), 40-51

Teun van der Leer, Recensie ‘Loonstra, Het badwater en de kinderen. Gedachten over de doop & Verbree, Over dopen’, Soteria 26.2 (2009), 52-53

Teun van der Leer, ‘Evangelisch dankzij de Verlichting? Een discussie over de “Bebbington-these”’, Soteria 27.2 (2010), 46-51

Teun van der Leer, ‘Hoe evangelisch is Bram van de Beek?’, Soteria 28.3 (2011), 7-12

Teun van der Leer, ‘De Kerk van Ouweneel: Moedig en uitdagend, maar ook eenzijdig’, Soteria 29.4 (2012), 45-49

Teun van der Leer, ‘Kerkleer Bram van de Beek beweegt zich richting Rome’, Soteria 29.4 (2012), 47-53

Teun van der Leer, ‘Van sandwich naar kameel. Liturgische ontwikkelingen in baptistengemeenten’, Muziek & Liturgie 82.4 (2013), 8-11

Teun van der Leer, ‘De doop als ontmoeting’ in: Henk P. Medema (red.), Omgaan met olifanten. Verder bezinnen op vijf brandende onderwerpen (Heerenveen: Medema, 2010), 95-102

Teun van der Leer, ‘De ware calvinist is een baptist’, Uit: William den Boer en Teun van der Leer (red.), Calvijn, de baptisten en de gemeente van morgen (Apeldoorn: Theologische Universiteit, 2010), 27-42

Teun van der Leer, ‘De kerk als voertuig van de Geest? Minder ballast, meer mogelijkheden’, GEESTkracht No. 66 (2010), 3-12

Teun van der Leer, Recensie ‘Studiebijbel in perspectief’, Soteria 27.1 (2010), 46-47

Teun van der Leer, ‘De kerk op haar smalst. Op zoek naar een ecclesiologisch minimum voor de kerk aan het begin van de eenentwintigste eeuw’, MA-thesis Vrije Universiteit 2006

Teun van der Leer, ‘Building our Future on Gods History with us’, Toespraak Congres European Baptist Federation ‘Celebrating 400 Years of Baptist Life’, Amsterdam, 24 juli 2009

Teun van der Leer, ‘Reformatorische bril werkt vertroebelend. Gemiste kans om tot echt gesprek te komen’, Recensie ‘J.M.D. de Heer, De evangelische beweging’, Nederlands Dagblad 12 februari 2010

Teun van der Leer, ‘Christelijk preken uit het Oude Testament’, Toespraak t.g.v. de presentatie van Andries Visser, Wat is nieuw zonder oud? Over de onmisbaarheid van het Oude Testament (Zoetermeer: Boekencentrum, 2010) in het NEM-centrum te Voorthuizen op 13 februari 2010

Drs. Wout Huizing

Wout Huizing (1957) woont in Den Haag en is daar lid van de baptistengemeente, die hij diende als voorganger van 1985 tot 1993. Wout is aan het Seminarium verantwoordelijk voor stagebegeleiding, intervisie en supervisie. Daarnaast is hij als stafmedewerker verbonden aan de landelijke koepel Reliëf, een christelijke vereniging van zorgaanbieders.

In supervisie en intervisie komt de vraag aan de orde wie je zelf bent (als persoon) in je werk als voorganger (beroep) binnen een gemeente (context). Daarover kun je leren reflecteren en gaandeweg ontdekken wat je drijft en inspireert. Ook leer je door het kritisch bespreken van opgedane ervaringen hoe je het kunt volhouden als voorganger en in de dienst aan God kunt staan met ‘vreugde en effect’.

'Wie zicht heeft op zichzelf en de eigen bronnen van inspiratie én tijd maakt daarbij werkelijk stil te staan, die zal (beter) in staat zijn anderen te geven uit de rijkdom van wat hij zelf ontvangen heeft.'

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
LinkedIn: Wout Huizing

Publicaties

Wout Huizing, Wie maakt de dienst uit? Kandidaatsscriptie Theologie, Rijks Universiteit Utrecht, 1982

Wout Huizing, Een ‘pedagogische’ gemeente, verleden tijd of werkelijkheid? Een onderzoek naar het funktioneren van de bijbelse notie tucht, in een baptisten gemeente in Nederland, gedurende de jaren 1927 – 1977; teneinde te komen tot een waardering van deze notie voor de baptisten gemeenten in Nederland anno 1982. Skriptie in opdracht van het college van docenten van het Seminarium der Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland. Bosch en Duin, 1982

Wout Huizing, John Smyth en de bijbel. Een onderzoek naar de betekenis van de bijbel voor John Smyth in vergelijking met de engelse puriteinen en de nederlandse waterlanders. Skriptie in opdracht van het college van docenten van het Seminarium der Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland. Bosch en Duin, 1982

Wout Huizing (eindred.) 1958 – 1983 Een kwart eeuw ‘John Smyth’. Bundel bij het 25-jarig jubileum van ‘De Vinkenhof’. Bosch en Duin, 1983

Wout Huizing, Ester, het verhaal van de omgekeerde wereld. Een analyse van Ester in feministisch perpsektief.  Doctoraalscriptie, Rijks Universiteit van Utrecht, 1984

Huizing, ‘De weigering van een koningin; Ester, het verhaal van de omgekeerde wereld’ in: Soteria, kwartaalschrift voor evangelische theologische bezinning. Jrg. 2, nr. 2. Juni 1985, pag. 13 - 18

Wout Huizing (red.), Het feest van Gods trouw. Artikelen aangeboden aan Jaap Broertjes t.g.v. zijn 40-jarig predikantschap binnen de Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland.  Den Haag,1986

Wout Huizing, ‘Mensen van vandaag helpen’ in: Een seminarium als roeping. Een bundel artikelen, aangeboden aan prof. dr. J. Reiling, bij diens afscheid als rector van het Seminarium van de Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland, Friesch Dagblad Offset: Leeuwarden, juli 1987

  1. Huizing, Als één die dient. 50 jaar Tabitha 1938 – 1988. Den Haag, 1988

 Eijer, W. Huizing, W. Tamboer, O.H. de Vries, N.A.v.d. Leer, gezegend en gezonden. Gemeenteopbouw en gemeentegroei binnen het Nederlands baptisme. Bosch en Duin, 1990

Wout Huizing, Rentmeesterschap en onze maatschappelijke betrokkenheid. Folderreeks Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland, Publiciteitscommissie, Bosch en Duin, 1990

Huizing, ‘Kiezen en delen’ in: Het vrijheidsbeginsel. Een bundel opstellen over vrijheid als essentieel Baptisten principe. Beweging Ruimte, 1992

Wout Huizing, ‘Baptisten….je hebt er geen last van’ in: De Christen, 108 jrg.nr.9, 30 april 1993

Wout Huizing, Huize PVIB. Een (protestants-christelijk) verzorgingshuis, wat betekent dat? PVIB, Houten 1993

Wout Huizing, ‘In Den Haag daar staat een huis’ in: De Christen, 108 jrg. Nr 26, 23 december 1993

Wout Huizing, Cursus: een eigen gezicht. In gesprek over de (protestants-)christelijke identiteit van het verzorgingshuis. Protestantse Vereniging van Instellingen voor Bejaardenzorg (P.V.I.B.): Houten 1994

Wout Huizing, Zicht-lijnen, handreiking bij het opstellen van een beleidsplan. Protestantse Vereniging van Instellingen voor Bejaardenzorg, Houten,1994.

Els van Thiel, ‘geestelijke verzorging moet geïntegreerd element zijn in zorgpakket’ in: Zorg en Ondernemen, mei 1994

Wout Huizing, ‘Ook Tabitha Den Haag viert feest’ in: De Christen, 110 jrg.,   mei 1995

Wout Huizing, ‘Anderhalve eeuw Baptisten in Nederland’ in: Open Vensters, oecumenisch maandblad voor ouderen, november 1995

Henk Bücking en Wout Huizing, Aandacht voor zingeving en levensbeschouwing in het zorgplan. Protestantse Vereniging van Instellingen voor Bejaardenzorg, Zeist 1996

Huizing, ‘Geestelijk verzorger en vrijwilligerswerk’ in: J.J.A. Doolaard, Handboek geestelijke verzorging in zorginstellingen. Kampen 1996, 570 - 578

Huizing en A. Koolwijk, ‘Beleidstaken, de geestelijke verzorging in het verzorgingshuis’ in: J.J.A. Doolaard, Handboek geestelijke verzorging in zorginstellingen. Kampen 1996, 579 - 587

Bijdrage in: Piet Schelling, Tegen de stroom in. Waarom mensen toetreden tot de kerk. Meinema: Zoetermeer 1996

Huizing, Als een bewoner om euthanasie vraagt…een handreiking voor gebruik in verzorgingshuizen. Kok: Kampen 1996

Bijdragen aan Th.A. Boer (e.a.), Zorgen met visie, zorgverlenen vanuit christelijke perspectief. Kok: Kampen 1997

Huizing, Zorg en zingeving, geestelijke verzorging in de protestantse ouderenzorg. Protestantse Vereniging voor Ouderenzorg (PVO), Zeist 1997

Huizing, Als de lamp dooft. Teksten, gebeden, gedichten om te lezen bij ouderen die sterven. CVZ: Zeist 1997

Huizing, In gesprek over…euthanasie en geloof. Werkgroep Ruimte: Zwolle 1998

Huizing, ‘Partners in geestelijke verzorging en de kerken’ in: Gedeelde zorg, over geestelijke verzorging in beleid en organisatie van verzorgingshuizen. WoonZorgFederatie: Zeist 1998

Drs. W. Huizing, ‘De zorgvisie van instellingen’ in: Studiemiddag Huispastoraat. Over geïntegreerd pastoraat in langdurige zorgsituaties. CVZ en Vereniging ’s Heeren Loo, Huis ter Heide, 14 september 1998

Wout Huizing, ‘Luisteren naar levensverhalen, fragmenten uit de praktijk in: De vruchten van het leven, verslagbundel studiedag Vereniging van Geestelijk Verzorgers in de Ouderenzorg (VGVO) 1998.

Huizing, ‘Geestelijke verzorging in een woon- en verzorgingscentrum vanuit de stafmedewerking en vanuit de geestelijke verzorging gezien’ in: Prof. dr. Jac. Rebel (red.)Wel bezorgd, geestelijke verzorging en gezondheidszorg. Kok: Kampen 1998

Wout Huizing, Geestelijke verzorging in de ouderenzorg naar waarde geschat. Notitie t.b.v. de Sterrenbergconferentie, een invitatonal conference, CVZ, 30 november 1998

Ds. W. Huizing, ‘Pastoraat en zorg’ in: Studiedag “Identiteit en Welzijnszorgpraktijk”, inleidingen en discussievragen, Prot. Chr. Stichting voor zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke handicap, 18 maart 1999

Huizing, ‘Eenzaamheid en Zingeving bij Ouderen’ in: Verslagbundel Provinciaal Beraad van Kerken Zuid Holland, 8 juni 1999

Wout Huizing, ‘geestelijke verzorging in de ouderenzorg’ in: Diakonia, maandblad voor Gereformeerd, Hervormd en Luthers Diakonaal werk, september 1999

Hester Haarsma, ‘Zorg voor ouderen telt in minuten’,  interview in Trouw, 27 oktober 1999

Ton van den Ende, ‘pastor of gv in een instelling’, interview in: Kontaktblad Federatie VPW Nederland,  Februari 2000

Huizing, M.-P. van Mansum, De mensen van voorbij; werkmap herdenkingsbijeenkomsten in verzorgings en verpleeghuizen. Christelijke Vereniging van Zorginstellingen: Gouda 2000

Huizing, M.-P. van Mansum, Gedichten en gedachten. Bijlage bij de werkmap ‘de mensen van voorbij’. Christelijke Vereniging van Zorginstellingen: Gouda 2000

Wout Huizing, ‘Zorg voor elkaar’ in: Joke Forceville- van Rossum, Als je het me nú vraagt. Abdij van Berne: Heeswijk, 2000, pag. 78 - 79

Wout Huizing, ‘Levensverhalen en levensbalans in de ouderenzorg’ in: Scoop (periodiek van Prisma Brabant) nr.3, 2000  Levensloop - levensbalans

Huizing, Zorg rondom het levenseinde, terminale zorg in verzorgingshuizen en verpleeghuizen. Kok: Kampen 2000

Wout Huizing, cursushandleiding, zorg rondom het levenseinde. CVZ: Gouda 2000

Wout Huizing, CVZ cursus: Wat heb je in huis?  Christelijke Vereniging van Zorginstellingen, Gouda 2000

Drs. W. Huizing, Gedichten en gedachten. Bijlage bij het boek Hoe me niet vast. CVZ, Gouda, 2000

Huizing, Levensverhaal en supervisie. Bouwstenen voor een ‘narratieve benadering. Eindscriptie PAO Supervisie. Leiden 2000

Wout Huizing, ‘Geestelijke verzorging onmisbaar voor kwaliteitszorg in verzorgingshuizen’  in: Herman Noordegraaf (redactie) Over toegankelijkheid en kwaliteit van zorg als opdracht voor diaconaat. Kampen 2000

Drs. W. Huizing, ‘We leven ons leven naar voren, maar we begrijpen het door terug te kijken; geestelijke verzorging in de veranderende ouderenzorg’ in: Tijdschrift Geestelijke Verzorging, themanummer 2000: Welke zorginstelling? Veranderende zorg en de identiteit van de geestelijk verzorger, jrg. 4. december 2000, nr. 17, pag 21 - 30.

Douwine Zoutman, ‘Ouder worden is achterom kijken’, interview in: Vrijzicht, november 2000

Wout Huizing, ‘Levensverhaal in supervisie’in: Supervisie in opleiding en beroep, tijdschrift voor professioneel begeleiden, 18e jaargang. 3, 2001, 122 – 135

Wout Huizing, De kwaliteitswet en de geestelijke verzorging. Geestelijke verzorging in verzorgingshuizen: voor wie een zorg? Notitie t.b.v. de ‘Sterrenbergconferentie’, CVZ: Gouda 2001

Huizing, Geestelijke verzorging in de ouderenzorg: voor wie een zorg? Studiedocument t.b.v. publiek debat CIO-G, 16 oktober 2001

Wout Huizing (Red), Vrijwilliger in de zorg, geestelijke verzorging en vrijwilligerswerk. Kok: Kampen 2001.

Wout Huizing, Jozef  van der Put, Tineke van Sprundel, Michiel Kooijman, In Balans, aandacht voor levensverhalen en levensbalans in de ouderenzorg. Arcares: Utrecht 2001

Wout Huizing, ‘Levensverhaal en supervisie’ in: Zin in zorg, tijdschrift van Christelijke Vereniging van Zorginstellingen en Katholieke Vereniging van Zorginstellingen,1, 2002

Wout Huizing, ‘Aandacht voor levensverhalen en levensbalans in de ouderenzorg’, in: Charles Vergeer, Op verhaal komen, zorg en vragen naar zin. Eindhoven 2002.

Wout Huizing, ‘Geestelijke verzorging: spilfunctie bij de aandacht voor levensbeschouwing’ in: J.H. van der Meiden, Kleuren in Ouderenzorg. Handboek integratie levensbeschouwing in beleid en werkuitvoering van het verzorgingshuis. Kok:Kampen 2002, pag.118 -135

A.W.I.M. de Gruijter, R.W. M. Hekking, W. Huizing en M.J. Burger, Beroepsstandaard voor de Geestelijk Verzorger in Zorginstellingen. VGVZ-cahiers, Zoetermeer 2002

Wout Huizing, Geestelijke verzorging en extramuralisatie van de zorg. Notitie t.b.v. de Sterrenbergconferentie. CVZ; Gouda, 24 april 2002

Wout Huizing, bijdrage in: E. Bohlmeier, P. Anzion, J. Fransen (redactie), Zin in leven, persoonlijke verhalen over zingeving, Trimbos-instituut, Utrecht 2003

Wout Huizing, In de spiegel, beelden bij het ouder worden. Tabitha:’s-Gravenhage 2003

Wout Huizing, eindredactie TIP-krant (Toerusting Identiteit in de Praktijk) voor medewerkers in zorginstellingen. (9 nummers 2000 – 2003 met als thema’s: identiteit, zorg voor zorgenden,’het gaat om mensen’, levensverhaal in de zorg, vrijwilligerswerk in de zorg, leiderschap, geestelijke verzorging, ethiek, palliatieve zorg)

Wout Huizing, ‘Mantelzorger is soms gevangene van de liefde’ in: Centraal Weekblad,  9 januari 2004

Wout Huizing, ‘Schetsen uit mijn werk’ in: VPW bulletin, Rotterdam, mei 2004

Wout Huizing, ‘Is kerk zich voldoende van haar taak bewust? Geestelijke verzorging in de zorg’ in: Centraal weekblad, 25 juni 2004

Marianne Waling-Huijssen, Palliatieve zorg: de kunst van ‘er zijn’. Budel: Damon 2004 (ondersteuning bij redactie door Wout Huizing)

Wout Huizing, ‘Over angst en liefde’ in: Ineke Regina Uijtenboogaardt (red.) Levensverhaal als houvast.  Narratio: 2004

Wout Huizing e.a., ‘Aandacht is ziel van de zorg’ in: Trouw, 4 september 2004

Thijs Tromp, Wout Huizing en Arie Kars, ‘De zorg is toe aan re-animatie’ in: Centraal Weekblad, 17 september 2004

Wout Huizing, Levensverhaal centraal in de zorg, de stand van zaken’ in: Zin in Zorg, oktober 2004

Mariska Oegema, ‘Het werkt helend als mensen zich erkend weten’. Interview in: De Christen, 15 oktober 2004

Wout Huizing, ‘Verhalenderwijs, over het belang en de betekenis van levensverhalen’ in: Verhalen rond de Oosterkerk,  Spijkenisse, 2004

Wout Huizing, ‘Het moet anders en het kan anders. Over de presentiebenadering in de zorg’ in: Zin in zorg, maart 2005

Huizing en T. Tromp, Open kaart. In gesprek met ouderen over hun levensverhaal. Handleiding voor medewerkenden. Reliëf: Utrecht 2005

Martin Ruppers, ‘Levensverhaal: ieder fragment telt…’ weergave inleiding Wout Huizing in: Vierluik, medewerkerskrant van stichting St. Anna, jrg.1, nummer 3, 2005

Wout Huizing, ‘Levensverhaal in supervisie’ in: Willemine Regouin, Frans Siegers, (samenstelling), Supervisie in opleiding en beroep. Verzamenling tijdschriftartikelen uit de periode 1983 – 2002. Bohn Stafleu van Loghum: Houten 2005

Huizing, ‘Oud maar niet af. Reflecties over visie en praktijk van de ouderenzorg’ in: Paul Mulders en Sjaak Körver (red.), Oud maar niet af, reflecties op ouder worden in onze cultuur. Valkhof Pers: Nijmegen 2005

Marie-Elise van den Brandt, Esmé van der Helm, Wout Huizing, Thijs Tromp, Silvia Vink, Levensboeken. Vrijwilligers in gesprek met ouderen over hun levensverhaal. HOF: Den Haag 2006

Wout Huizing, ‘Tender love and care’ in: Friesch Dagblad, 9 maart 2006

Marion Boelhouwer, Wout Huizing, Rita Renema, Hou me (niet) vast. Over de organisatie van herdenkingsbijeenkomsten. Merweboek: Sliedrecht 2006

Wout Huizing (eindred.), Geestelijke verzorging in revalidatiecentra/ verpleeg- en verzorgingshuizen’ in: Jaap Doolaard (red.), Nieuw Handboek Geestelijke Verzorging. Kok: Kampen 2006, pag. 353 – 566

Wout Huizing, ‘Geestelijke verzorging en kwaliteitsbeleid’ in:  Jaap Doolaard (red.), Nieuw Handboek Geestelijke Verzorging. Kok: Kampen 2006, pag.488-505

Wout Huizing, redacteur van Open Vensters, oecumenisch maandblad voor ouderen.  Vrijwel maandelijks een artikel in de periode 2000 – 2006

 

Wout Huizing en Thijs Tromp, ‘Werken met levensboeken in de praktijk van de ouderenzorg’ in: Ernst Bohlmeijer, Lausanne Mies, Gerben Westerhof, De betekenis van levensverhalen. Theoretische beschouwingen en toepassingen in onderzoek. Bohn Stafleu van Loghum: Houten 2007, pag. 401 - 414

Wout Huizing, ‘Over de Kwaliteit van zorg’ in: Kitty van den Brand, Bert Jan Clement, Tjarda van der Goot, Herman Krans, Olaf Kwast, ‘Brieven aan Rien den Boer, aangeboden t.g.v. zijn afscheid van de Hoofddirectie Juridische Zaken van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.  Den Haag, januari 2007

Wout Huizing, ‘De regenboog zei me: ‘Je staat er niet alleen voor.’ in: Koert van der Velde, Religieuze belevenissen. Gesprekken over het ervaren van God. Van Gennep, Amsterdam 2007, pag. 252 – 254

Wout Huizing en Thijs Tromp, Mijn leven in kaart. Met ouderen in gesprek over hun levensverhaal. Bohn Stafleu van Loghum: Houten 2007

Wout Huizing, ‘Blijf mij nabij’, gebed  in: Op hoop van zegen. Bemoediging en troost voor zieken. Reliëf en Berne, Heeswijk 2007

Wout Huizing, ‘Als de dood voor afhankelijkheid’ in: Volzin, opinieblad voor geloof en samenleving, jrg. 12, 13 juni 2008

Wout Huizing en Marije Stegenga, ‘Geestelijke verzorging verantwoord. Over de verantwoording van de (waarde van) de geestelijke verzorging’ in: Tijdschrift Geestelijke Verzorging, 2008

Wout Huizing, ‘Zorg-saamheid. Over de eigen aard van de professionele zorgrelatie’ in: Michsjol – in verband met theologie, jrg. 17, nummer 3, 2008, pag. 9-13

Wout Huizing en Christien Begemann, ‘Levensvragen’ in: Samenspraak. Briefwisseling vol passie voor kwaliteit van leven. Vilans, Utrecht 2008

Prof.dr. R.R. Ganzevoort, dr. T. Bernts, Prof. dr. J. Brouwer, Drs. W. Huizing, Drs. T. Tromp,  Levensboeken in de ouderenzorg. Eindrapport van het project Het effect van het werken met levensboeken op het welbevinden van oudere zorgvragers, op de zorgrelatie tussen zorgvragers, zorgverleners en mantelzorgers, en op de organisatie van zorg; effectmeting, effectverklaring en implementatie van de methode.   ZonMw, PThU, KASKI, Reliëf, Utrecht 2009

Wout Huizing, ‘Hou me (niet) vast, over het belang van herdenken’ in: Pallium februari 2009.

Wout Huizing, ‘Zorgaanbieder moet fijngevoelig zijn.’ Over het congres ‘Spiritualiteit in zorg 2009. Nederlands Dagblad, 7 maart 2009

‘Ook de zielzorg is belangrijk in de zorg. Over het congres Spiritualiteit in zorg 2009. Friesch Dagblad, 7 maart 2009

Wout Huizing, ‘Geluk’ in: Zinvolle vertellingen. In de serie ‘Florence verhalen’. Florence: Den Haag, maart 2009, pag. 29 – 31

Wout Huizing m.m.v. Christien Begemann, Martje Ruiter en Henry Dorgelo, Begeleide intervisie levensvragen en ouderen. Werkboek voor begeleiders. Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen, Utrecht augustus 2009

Christien Begemann en Wout Huizing, Reader, behorend bij het werkboek begeleide intervisie levensvragen en ouderen. Vilans: Utrecht 2009

Marie-Elise van den Brandt- van Heek, Wout Huizing, Mijn leven in fragmenten. Met dementerenden in gesprek over hun leven. Bohn Stafleu van Loghum: Houten 2009

Wout Huizing, ‘Netherlands Baptist Seminary’ in: John. H. Y. Briggs (ed.), A Dictionary of European Baptist Life and Thought. Paternoster, 2009, pag. 351 - 353

Wout Huizing, ‘gebeden’ in: Rita Renema – Mentink (samenstelling), Gebedenboek. Woodydesign: Veenendaal 2010

Huizing en W. Tollenaars, Leven met Sterven. De basis voor Zingevingsgericht werken. Beleidsnotitie t.b.v. Prot. Chr. Zorgorganisatie Crabbehoff, Dordrecht 29 maart 2010

Wout Huizing (red.) Onder het vergrootglas. Pastorale supervisie aan studenten en voorgangers. Deel 2 van de Baptistica Reeks, Woody Design: Veenendaal, mei 2010

Wout Huizing, Thijs Tromp en Gerdienke Ubels Werken aan mentaal welbevinden. Vijf startpunten voor de zorgorganisatie. ActiZ: Utrecht 2010

Wout Huizing, ‘Het andere gezicht van de zorg’  in: Speling, driemaandelijks tijdschrift voor bezinning. 2010, nummer 2, pag. 71 - 76

Wout Huizing: ‘Een woord vooraf’ en ‘Nabeschouwing’ in: Evelyn Noltus en Mini Jujens, Lachrimpels en littekens. Geestelijke verzorging in het verzorgings- en verpleeghuis. Berne: Heeswijk, 2010, pag. 2-3, 86 - 93

Wout Huizing, Zorg rondom het levenseinde. Derde, geheel herziene druk, Kok: Kampen 2010  

Wout Huizing (samenstelling.), Reader, behorend bij de cursus Aandacht voor levensvragen. Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen, Vilans: Utrecht 2010

Wout Huizing en Teun van der Leer (red.), Op koers?! Lessen aan het seminarium van oud-studenten. Deel 3 van de Baptistica Reeks. Woody Design: Veenendaal, november 2010

Wout Huizing, ‘Coaching Students in the Field: Pitfalls and Challenges’ in: Journal of European Baptist Studies, Volume eleven, No.2. January 2011, pag. 15 - 34

Huizing, H. de Boer, Om over na te denken. Meditatiefjes. Den Haag 2011

‘Het afscheid kan een goede herinnering zijn.’ Verslag van de conferentie in Mennorode. (Nederlands Dagblad, 12 mei 2011)

Mol, ‘Het leven in kaart’ in: Trouw, 12 mei 2011

Huizing, Bijdrage in L. Fijen (red.), Leven met de dood. Utrecht: Ten Have 2011, pag. 155 – 167

Huizing, ‘Elk detail is belangrijk. Reportage vanuit hospice Zoetermeer’ in: Zin in Zorg jrg.13, september 2011, pag. 12-13.

Wout Huizing, Thijs Tromp, Mariëlle Cuijpers, Gerdienke Ubels, Mentaal welbevinden in de zorg thuis. Starpunt voor innovatie. ActiZ, Libertas: Bunnik 2012

Wout Huizing, ‘De Mandarijnstraat vandaag’ in: Wim Schook, Mandarijnstraat. Herinneringen aan een Haagse straat in de Vruchtenbuurt. Den Haag: 2012

Wout Huizing, ‘Voorwoord’ in: drs.S.F.Tigelaar MA, Eén Heer, één tafel, één beker.

Freemusketeers: Zoetermeer, 2012, pag. 11 - 14

Wout Huizing,  preek bij de bevestiging van ds. M. Pfähler als geestelijk verzorger bij het Reinier de Graag Gasthuis (Hand. 3: 1-10) in: Drs. E.A.van der Put, Drs. H.J.K. Vaartjes, Drs. K. van de Wetering, Raad van Kerken Delft, uitgave bij het 50-jarig jubileum waarin leden en commissies zich presenteren. Narratio: Gorinchem 2012

Wout Huizing, ‘Je levensverhaal brengt je dichter bij de ander’ in: Friesch Dagblad, 20 april 2013

Wout Huizing, ‘Ouderen hebben veel (door) te geven’ in: Baptisten.nu, Tijdschrift van de Unie van Baptistengemeenten, Jrg.127, nr,3, juli 2012.  Aansluitend op de website: Wout Huizing, ‘Oud is out!?  Een aanzet voor bezinning over de plaats van ouderen binnen Baptisten gemeenten in Nederland’

Wout Huizing, ‘Afscheid nemen’ in: Doeke Post (red.), Met het oog op het Einde. De praktijk van de laatste levensreis. Meinema: Zoetermeer, 2013

Wout Huizing, ‘Het levensverhaal’ in: Open deur, oecumenisch maandblad, jrg. 79, nummer 7-8, juli-augustus 2013

Wiebe van der Hout, ‘Dopelingen kopje onder, kerk niet’. Verslag van een kerkdienst in de baptisten gemeente Heerenveen met ds. Wout Huizing  in: Leeuwarder Courant, 23 september 2013

Wout Huizing en Thijs Tromp, Mijn leven in kaart. Met ouderen in gesprek over hun levensverhaal. Geheel herziene druk. Bohn Stafleu van Loghum: Houten 2013

Wout Huizing, bespreking van André Mulder en Hans Snoek (red.), Werken met diepgang. Levensbeschouwelijke communicatie in de praktijk van onderwijs, zorg en kerk.  Tijdschrift Geestelijke Verzorging, jrg.16, september 2013, nummer 71

Wout Huizing, ‘Wie kan ik voor u zijn? interview met Johan Groen’ in: Zin in Zorg, oktober 2013

Wout Huizing, ‘Ouder worden in de Nederlandse samenleving en kerk anno 2013. Feiten en visies’ in: Kerk en theologie, jrg.64, no.4, oktober 2013, pag. 298 – 309

Wout Huizing, ‘Elk afscheid is de geboorte van een herinnering’ in: Onderweg, dominicaans tijdschrift voor bezinning, bezieling en beweging. Jrg. 131, winter 2013 – 2014, pag. 41 – 43

‘Werken met levensboeken in de parktijk van de ouderenzorg’ in: BijZijn-XL, educatief magazine voor verpleegkundigen en verzorgenden. Bijzijn XL 10, december 2013, pag. 26 - 32

Wout Huizing en Anne Gietema, ‘Vieringen in de ouderenzorg’ in: Handelingen, Tijdschrift voor praktische theologie en religiewetenschap,  2014, nummer 1, pag. 45  - 49

Wout Huizing, ‘Ouder worden is verliezen. Over mensen met dementie’ in: Gerrie Ham, Arie Jan de Lely, Judith Gerkema e.a., Zorgen met zin. Hoe mantelzorg je raakt.

Boekencentrum: Zoetermeer 2014 pag.80 – 89

Huib de Vries, ‘Mijn leven in kaart’, interview met Wout Huizing in: Terdege, reformatorisch familiemagazine. Jrg.31, nr.7, januari 2014

Wout Huizing, ‘Oog voor elkaar! Gedachten over ‘gastvrij’ pastoraat als proef op de som van Gods liefde voor mensen’ in: Prof. dr. Henk Bakker, Albrecht Boerrigter, Jeanette van Es, Winfried Ramaker, De geschiedenis van het Schriftwoord gaat door. Gedachten ter markering van de theologie van dr. O.H. de Vries. Kok: Kampen, pag. 216 - 232

Paulien Matze, Wout Huizing en Yvonne Heygele, Met oudere migranten in gesprek over hun levensverhaal. Mijn leven in kleur. Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2014

Piet van Steenselen, ‘Iedereen ken eenzaamheid’, weergave inleiding Wout Huizing in: Zorg, Nieuws- en Verenigingsblad van de NPV, jrg.32, nummer 2, juli 2014

Wout Huizing, ‘Eenzaam…maar je hebt je kinderen toch?’ in: Visie, Hoopvol leven en geloven. 20 – 26 september 2014, nr. 38, pag. 26 - 29

Wout Huizing, ‘Prachtig tachtig’ in: Open deur, oecumenisch maandblad, Jrg.80, nummer 9, september 2014, pag.2 - 3

Wout Huizing, ‘Bezield vakmanschap’ in: Zin in Zorg,  jrg. 16, september 2014

Marie-Elise van den Brandt – van Heek en Wout Huizing, In gesprek met mensen met dementie. De kracht van persoonlijke verhalen. Bohn Stafleu van Loghum: Houten 2014

Jan Martijn Abrahamse & Wout Huizing, (red), Van onderen! Op zoek naar een ambtstheologie voor een priesterschap van gelovigen. Deel 8 van de Baptistica Reeks , Woody Design: Veenendaal, november 2014 

Paulien Matze en Wout Huizing, ‘Mijn leven in kleur. Een nieuwe methode met aandacht voor kleurrijke verhalen van oudere migranten’ in: Geron, Tijdschrift over ouder worden & samenleving, juni 2015, jaargang 17, pag. 38 – 43

Wout Huizing, ‘30 levensvragen en Do It Yourself: maak een levensboek’ in: Zin in zorg, glossy menslievende zorg, Amsterdam: Buijten en Schipperheijn, 201

Wout Huizing, ‘Ethiek in de praktijk: het levensverhaal’ in:  Zin in Zorg: kwartaaltijdschrift Reliëf,  jrg.17, juni 2015

Stevien Treur, ‘Levensboeken in de zorg; ken de cliënt’, interview met Wout Huizing in: RMU  Zorg & Welzijn (Magazine van de sector Gezondheidszorg & Welzijn van de Reformatorisch Maatschappelijke Unie), mei 2015, pag. 6- 9

Wout Huizing en Thijs Tromp, ‘Innerlijke bloei in de vierde levensfase’ in: Kees Penninx (red.), Kiezen en verbonden blijven…. Krachtgericht werken met ouderen in de wijk. Bussum: Coutinho 2015, pag.285 – 306

Wout Huizing en Marije Vermaas (redactie), Zin in zorg, gedichten & illustraties, Buijten en Schipperheijn: Amsterdam, 2015

Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen, Christien Begemann, Mariëlle Cuijpers. Kwaliteitsstandaard Levensvragen. Omgaan met levensvragen in de langdurige zorg voor ouderen. Vilans: Utrecht 2015

Wout Huizing, ‘Waarom zorgdragers zorg verdienen’ in: Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek, jrg. 26, nr.1, 2016, pag.30 - 32

Wout Huizing, Bijbelse boodschap of hedendaags leven? In: Soteria, Kwartaalblad voor evangelische theologische bezinning. Themanummer: Dillemma’s rondom rouw, 33e jaargang, nummer 2, 2016, pag. 16 – 24

Wout Huizing, ‘Verhalen en inspirerende teksten’, in: Marinus van den Berg, Daan Westerink, Noem mijn naam. Leven met de dood van een kind. Adveniat: Baarn 2016

Wout Huizing, Haagse Waardigheid, De dood gewoon bespreekbaar maken. Vijf jaar Platform Dood gewoon in Den Haag in woord en beeld. Den Haag: Platform Dood gewoon in Den Haag, 2016 (160 pag.)

Wout Huizing, Ethiek in de praktijk, in: Zin in Zorg, Tijdschrift over zorg, ethiek en levensbeschouwing. Themanummer: Er zit muziek in de zorg!,  Jaargang 18, december 2016, pag. 8- 9

Wout Huizing en Barbera van der Schans, Workshop zin-gevende intervisie rond mensen met dementie, Handreiking. Utrecht: Vilans/ Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen, 2016  (32 pag.)

Wout Huizing, Eindrapport ‘Groentjes’. Baptisten Seminarium/ Reliëf: Amsterdam 1 maart 2017  (zie www.baptisten.nl/OKBI/eindrapportgroentjes

Erik Roest, ‘Groentjes, onderzoek vergrijsde gemeenten’, interview met Wout Huizing in: Baptisten.nu, Tijdschrift van de Unie van Baptistengemeenten. Jrg. 132, nr 1, maart 2017

Wout Huizing, ‘Over continuïteit en uniciteit’ column in: In gesprek over het profiel van de faculteit. Columns ter inspiratie. VU, Amsterdam 2017

Wout Huizing, reflecties op ‘juweeltjes’ t.b.v. Paula Irik en Irene Kruijssen ism Laura Vermeulen, Want we hebben allemaal de morgen. Dementees, taal van mensen met dementie. Handreiking voor naastbetrokkenen. Elikser: Leeuwarden, 2017

Wout Huizing, ‘In gesprek over de laatste levensfase’ in: Zin in Zorg, Jrg.19, september 2017, pag. 3- 5

 

Hans Riphagen

Hans Riphagen (1983) woont in Utrecht en is lid van Baptistengemeente de Rank in Utrecht. Hij is werkzaam als conrector en geeft het vak ‘liturgiek’ aan het seminarium. Naast zijn werk bij de Unie is Hans als buiten-promovendus verbonden aan de VU waar hij onderzoek doet naar nabuurschap van christenen en kerken in zijn de wijk waar hij woont.

“Wat mij inspireert en voortdurend uitdaagt, is het op weg zijn in de wereldwijde missie van God, samen met gelovigen uit andere culturen en landen”

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.LinkedIn

Ingeborg Janssen

Ingeborg Janssen (1966) woont in Arnhem en is lid van de baptistengemeente Arnhem-Centrum. Sinds 2008 werkt zij bij de Unie op het terrein van gemeenteopbouw. Ingeborg is regiocoordinator Oost Nl en docent en coordinator Samen Leren van het Baptisten Seminarium. Vanuit Samen Leren coordineert zij Permanente Educatie,  het netwerk van interim-voorgangers en het Blijven Leren van gemeenten (advies, begeleiding en training). Nieuwe monastiek heeft haar hart en zij zoekt naar mogelijkheden om hier vorm aan te geven in haar dagelijks leven in Stadsklooster Arnhem,  zowel in een ritme van gebed als in gastvrij leven.

Gastvrij en kwetsbaar: sleutels voor zowel mensen die leerlingen zijn van Jezus als voor ontwikkeling van gemeenten in deze tijd. Dat geeft een open houding om te zien waar de Geest waait en het verlangen om daar bij aan te sluiten.

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Facebook: Ingeborg Janssen
LinkedIn: Ingeborg Janssen

Marijn Vlasblom

Marijn Vlasblom (1987) is werkzaam als conrector en docent bij het seminarium. Vanuit een ICT-achtergrond belandde hij in de theologie en combineert in zijn werkzaamheden technische kennis met inhoudelijke theologie: van het ontwikkelen van collegeroosters tot het uiteenzetten van een route. Zijn interesse gaat vooral uit naar de praktische theologie en dan met name gericht op de manier waarop gelovigen zichzelf verstaan in de huidige tijd en cultuur. Hij behaalde in 2017 zijn master aan de VU Amsterdam in een onderzoek naar het alledaagse geloof van baptisten en evangelische christenen. Daarnaast is hij actief als docent voor het vak Missie in Context. Ook werkt hij als zelfstandig ondernemer in de digitale media. Marijn zul je verder vooral treffen rondom voorlichting, aanmelding, het verkrijgen van je cijfers, mailings, etc.

'Het kenmerkende aspect van het baptisme is dat geloven geen individuele aangelegenheid is, maar een gemeenschappelijk delen van woorden en daden. Theologie staat daar niet los van, maar heeft daar haar uitgangspunt. Het gesprek met tijd, cultuur en gemeenten vormt theologen en eigentijdse voorgangers die het geleerde geloof kunnen verbinden met het geleefde geloof'

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
LinkedIn: Marijn Vlasblom

Prof. Dr. Henk Bakker

Henk Bakker (1960) is namens de Unie van Baptistengemeenten hoogleraar voor de McClendon Chair for Baptistic and Evangelical Theologies aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Henk woont in Lelystad en is daar lid van de Baptistengemeente.

Henk doceert aan het Seminarium dogmatiek, hermeneutiek, ethiek en Bijbelse theologie. Hij is zelf vijftien jaar predikant geweest.

‘Het verantwoord leren nadenken over theologische en historische vraagstukken is beslist voorwaarde om als voorganger te preken, bijbelstudie te geven en pastoraat uit te oefenen, en tegelijk voldoende boven de stof te staan. Theologiseren is een vorm van God liefhebben met het verstand.’

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: Dr. Henk Bakker

 


Publicaties

Boeken

Olof H. De Vries, Alles is geschiedenis. Bouwstenen voor een baptistische geloofsvisie uit de dogmatiek van Olof H. De Vries, onder redactie van Henk Bakker, Jelle Horjus, Jos Jumelet, Teun van der Leer, Anne de Vries (Utrecht: Kok, 2015)

Henk Bakker en Daniël Drost (eds.), Andersom – een introductie in de theologie van James Wm. McClendon (Unie van Baptistengemeenten in Nederland; Veenendaal: WoodyDesign, 2014)

Henk Bakker, Albrecht Boerrigter, Jeanette van Es, Winfried Ramaker (eds.), De geschiedenis van het Schriftwoord gaat door. Gedachten ter markering van de theologie van dr. O.H. de Vries (Utrecht: Kok, 2014)

 H.A. Bakker, M.J. de Kater, W. van Vlastuin, Verantwoord geloof. Handboek christelijke apologetiek (Kampen: Brevier, 2014)

Gunnende Kerk. Kompas voor een waardegestuurde gemeente ethiek (Brevier, 2012)

Henk Bakker (ed.): Simon Jones, De wereld van de Vroege Kerk. Het dagelijkse leven van de eerste christenen (Zoetermeer: Het Boekencentrum, 2012)

Henk Bakker, Paul van Geest, Hans van Loon (eds.), Cyprian of Carthage: Studies in His Life, Language, and Thought (Late Antique History and Religion 3; Leuven: Peeters, 2010)

De Weg van het wassende water. Op zoek naar de wortels van het baptisme (Zoetermeer: Boekencentrum, 2008)

Draads en tegendraads. Leren van de puriteinen (Zoetermeer: Boekencentrum, 2006)

Ze hebben lief, maar worden vervolgd. Radicaal christendom in de tweede eeuw en nu (Zoetermeer: Boekencentrum, 20063)

Exemplar Domini: Ignatius of Antioch and His Martyrological Self-Concept (Diss. University Groningen, Leuven: Peeters, 2003)

Academische Artikelen

‘”Beyond the Measure of Man”: About the Mystery of Socratic Martyrdom’, Church History and Religious Culture 95 (2015) 1-17

‘The Changing Face of Unity or: Cutting the Right Edges’, Perspectief 26 (2014) 19-26

‘Convictional Theology as Mapping Moral Space’, Baptistic Theologies 6/1 (2014) 81-97

‘Munificent Church: the Drama of Tangible Ecclesial Transformation’, The American Baptist Quarterly 31/4 (2012 sic!) 366-378

‘James Wm. McClendon, theoloog en grensganger’, in Henk Bakker en Daniël Drost (eds.), Andersom – een introductie in de theologie van James Wm. McClendon (Unie van Baptistengemeenten in Nederland; Veenendaal: WoodyDesign, 2014) 114-131

‘Niet van de eeuwigheid - reflectie op een kritisch prolegomenon’, in Henk Bakker, Albrecht Boerrigter, Jeanette van Es, Winfried Ramaker (eds.), De geschiedenis van het Schriftwoord gaat door. Gedachten ter markering van de theologie van dr. O.H. de Vries (Kampen: Utrecht, 2014) 76-100

‘”Altijd bereid tot verantwoording”: vroegchristelijke apologie op de grens’, in H.A. Bakker, M.J. de Kater, W. van Vlastuin (eds.), Verantwoord geloof. Handboek christelijke apologetiek (Kampen: Brevier, 2014) 80-90

‘Tangible Church. Challenging the Apparitions of Docetism (I): The Ghost of Christmas Past’; ‘Tangible Church. Challenging the Apparitions of Docetism (II): The Ghost of Christmas Present’; ‘Tangible Church. Challenging the Apparitions of Docetism (III): The Ghost of Christmas Yet To Come’, in Baptistic Theologies 5/2 (2013) 1-17, 18-35, 36-58

‘Finding a Place of Holiness: Towards a Typological Characterisation of Evangelical Churches in the Netherlands’, in:  C. van der Kooi, E. van Staalduine-Sulman, A.W. Zwiep (eds.), Evangelical Theology in Transition: Essays Under the Auspices of the Center of Evangelical and Reformation Theology (CERT) (Amsterdam Studies in Theology and Religion 1 [AmSTaR]; Amsterdam: VU University Press, 2012) 15-39

‘The Roaring Side of the Ministry: A Turn to Sacramentalism’, Perspectives in Religious Studies [National Association of Baptist Professors of Religion] 38/4 (2011) 403-426

‘Towards a Catholic Understanding of Baptist Congregationalism: Conciliar Power and Authority’, Journal of Reformed Theology 5 (2011) 159-183

‘De bisschop is van beneden, niet van boven: een congregationele benadering’, Nederlands Tijdschrift voor Kerk & Recht 5 (2011) 54-65

“'Instigator and Standard-bearer” of Christianity (Acta Proconsularia 4.2): A Reconstruction of Early Impressions of Cyprian's Image as a Bishop’, in: Henk Bakker, Paul van Geest, Hans van Loon (eds.), Cyprian of Carthage: Studies in His Life, Language, and Thought (Late Antique History and Religion 3; Leuven: Peeters, 2010) 43-64

Henk Bakker, Paul van Geest, Hans van Loon, ‘Introduction: Cyprian's Stature and Influence’, in: Henk Bakker, Paul van Geest, Hans van Loon (eds.), Cyprian of Carthage: Studies in His Life, Language, and Thought (Late Antique History and Religion 3; Leuven: Peeters, 2010) 1-27

‘Martelaarspijn is geen pijn: Tertullianus aan het woord’, in: J. Hoek (red.), Vers christendom. Getuigenissen uit de Vroege Kerk  (Heerenveen: Groen, 2010) 41-68

‘Herders’, in: P.H.R. van Houwelingen (ed.), Apostelen: dragers van een spraakmakend evangelie (CNT; Kampen: Kok, 2010) 292-313

‘Martelaren’, in: P.H.R. van Houwelingen (ed.), Apostelen: dragers van een spraakmakend evangelie (CNT; Kampen: Kok, 2010) 314-338

‘Getuigen’, in: P.H.R. van Houwelingen (ed.), Apostelen: dragers van een spraakmakend evangelie (CNT; Kampen: Kok, 2010) 339-361

‘Helpers en bondgenoten voor de vrede’. Een peiling van vroege christelijke zelfinterpretatie’, Radix 35/3 (2009) 190-205

‘Baptists in Amsterdam’, The Baptist Quarterly 43 (2009) 229-234

‘Animosity and (Voluntary) Martyrdom: The Power of the Powerless‘, in: John T. Fitzgerald, Fika J. van Rensburg, Herrie F. van Rooy (eds.), Animosity, the Bible and Us: Some European, North American and South African Perspectives (Society of Biblical Literature, Global Perspectives on Biblical Scholarship 12; Atlanta, 2009) 287-297

‘De ziel van Europa en de Geest van God’, in: Erik Borgman, Kees van der Kooi, Akke van der Kooi, Govert Buijs (eds), De werking van de Heilige Geest in de Europese cultuur en traditie (Kampen: Kok, 2008) 73-85

‘Allemaal evangelicaal? Perspectieven op de evangelische beweging’, in: Koert van Bekkum, George Harinck (eds.), Kerkelijk Nederland van de kaart (Bavinck Lezingen 2007; Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme [1800-heden], Vrije Universiteit en Nederlands Dagblad; Barneveld, 2007) 31-51

‘Spirituality and Ethnicity in Holland’, Journal of European Baptist Studies 7/2 (2007) 38-49

‘Potamiaena: Some Observations About Martyrdom and Gender in Ancient Alexandria’, in: A. Hilhorst, G.H. van Kooten (eds.), The Wisdom of Egypt. Jewish, Early Christian and Gnostic Essays in Honour of Gerard P. Luttikhuizen (Ancient Judaism and Early Christianity 59; Leiden-Boston: Brill, 2005) 331-350

Artikelen

Toetsen wat de wil van Christus is in NT, Baptistica Reeks

‘Mark S. Kinzer en zijn bilaterale kerkvisie’, Soteria 32/2 (2015) 31-37

‘Zonder slag of stoot’, in Hans Burger en Reinier Sonneveld, Cruciaal. De verrassende betekenis van Jezus’ kruisiging (Amsterdam: Buijten & Schipperheijn Motief, 2014) 17-32

‘De Vroege Kerk, de goede Herder en andere herders’, in: Jan Martijn Abrahamse en Wout Huizing, Van onderen! Op zoek naar een ambtstheologie voor een priesterschap van gelovigen (Baptistica Reeks; Unie van Baptistengemeenten inNederland, 2014) 63-77

‘De Reformatie en het derde kerk-type: twee honden vechten om een been ..’, in: Jan Martijn Abrahamse en Wout Huizing, Van onderen! Op zoek naar een ambtstheologie voor een priesterschap van gelovigen (Baptistica Reeks; Unie van Baptistengemeenten inNederland, 2014) 78-94

Henk Bakker, Albrecht Boerrigter (eds.), Vrije keuze van godsdienst. Hoe vrij is vrij? (Baptistica Reeks; Unie van Baptistengemeenten in Nederland, 2013)

‘Midden in het leven’, Nederlands Dagblad

‘Aurelius Augustinus (354-430 AD)’, in: Rob A. Nijhoff (ed.), Volgers: 16 christenen die onze wereld hebben veranderd (Amsterdam: Buijten & Schipperheijn Motief, 2012) 16-23

‘Ignatius of Antioch’, lemma in Patropedia, Center for Patristic Research (2011) 1-15

Henk Bakker, Jan Hoek, 'Zoeken naar zingeving: een systematisch-theologische benadering', in: Pieter Boersema, Stefan Paas (eds.), Onder spanning: een veelzijdige kijk op veranderingen in kerk en samenleving (Kampen: Kok, 2011) 209-237

Henk Bakker, René Erwich, ‘Voorganger in evangelische kerken’, in: Jan Hoek, Stefan Paas (eds.), Praktijkgericht: handboek voor de hbo-theoloog (Zoetermeer: Boekencentrum, 2010) 89-94

Henk Bakker, Jan Martijn Abrahamse, ‘Geloven in vrijheid. De vrijheidsgedachte in de vroege kerk en bij de eerste baptisten’, in: G.J. Spijker (ed.), Vrijheid: een christelijk-sociaal pleidooi (G. Groen van Prinstererstichting, Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie; Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, 2010) 39-51

‘Mapping Dutch Baptist Identity’, in: Teun van der Leer (ed.), Zo zijn onze manieren! In gesprek over gemeentetheologie (Baptistica Reeks; Barneveld: Unie van Baptistengemeenten, 2009) 23-31

Henk Bakker, Stefan Paas, ‘De kerkvaders over Genesis. Schepping en scheppingsdagen in de exegese van de Vroege Kerk’, Wapenveld 59/3 (2009) 3-14

‘Congregationalist en katholiek?’, Kontekstueel 22/5 (2008) 15-18

‘Dichtbij, dichter bij, nog dichter bij’, in: Wim Dekker, Jos Douma (eds.), Dichtbij de hoorder. Prediking en Trends (Kampen: Kok, 2007) 25-44

‘Pastor van de narratio. Nadenken over de communicatieve theologie van Dolf van Roode’, in: Henk Bakker, Marjan Blok, Paul Rosseneu, Flinterdun: Kritische gedachten van Dolf van Roode over kruis en geloven (Gorinchem: Ekklesia, 2006) 138-147

 ‘”Het evangelie aan de Bataven.” Evangelisatie in Nederland na de millenniumwende’, Soteria 23/2 (2006) 57-67

‘Genade’, in: A. Noordegraaf, G. Kwakkel, S Paas, H.G.L. Peels, A.W. Zwiep (eds.), Woordenboek voor bijbellezers (Zoetermeer: Het Boekencentrum, 2005) 196-201

‘Beproeving, Verzoeking’,  in: A. Noordegraaf, G. Kwakkel, S Paas, H.G.L. Peels, A.W. Zwiep (eds.), Woordenboek voor bijbellezers (Zoetermeer: Het Boekencentrum, 2005) 55-59

‘Israël en de zending in de evangelische theologie’, in W. Van Heest (red.) Beminden om der vaderen wil (Zending Dichterbij 4; Goes: Oosterbaan & Le Coitre, 1996) 126-139

‘Het toetsen van verschijnselen in tijden van opwekking’, Soteria 13/3 (1996) 12-27

Recensies

Cyprianus, Eenheid en eensgezindheid: 81 brieven en 2 traktaten [vertaald uit het Latijn en toegelicht door Chris Tazelaar] (Budel: DAMON, 2013) Tijdschrift voor Theologie

Herman Paul, Wouter Slob (eds.), Zelfontplooiing. Een theologische peiling (Zoetermeer: Het Boekencentrum, 2015)

Ad Prosman, De onverwerkte Holocaust. Spiegel voor de kerk van nu (Zoetermeer: Boekencentrum, 2015)

Roger E. Olson and Christian T. Collins Winn, Reclaiming Pietism: Retrieving an Evangelical Tradition (Grand Rapids: Eerdmans, 2015) Soteria 32/4 (2015) 73-74

Oliver O’Donovan, Finding and Seeking: Ethics As Theology, Vol. 2 (Grand Rapids: Eerdmans, 2014)

Paul Fiddes, Brian Haymes, Richard Kidd, Baptists and the Communion of Saints: A Theology of Covenanted Disciples (Waco: Baylor University Press, 2014)

Ryan Andrew Newson and Andrew C. Wright (eds.), The Collected Works of James Wm. McClendon, Jr., Vol. 2 (Waco: Baylor University Press, 2014)

Wolfgang W. Müller (Hg.), Kirche und Kirchengemeinschaft. Die Katholizität der Altkatholiken (Christkatholiken) (Schriften Ökumenisches Institut Luzern 10; Zürich: Theologischer Verlag Zürich, 2013), Ökumenische Rundschau 64/1 (2015) 140-142

Stephan de Jong, U doet niets, want U bent God. Veertig zeer korte overpeinzingen (Zoetermeer: Meinema, 2014), Soteria

Gerald R. McDermott (ed.), The Oxford Handbook of Evangelical Theology (Oxford: Oxford University Press, 2010), Soteria

David P. Gushee, The Sacredness of Human Life: Why an Ancient Biblical Vision Is Key to the World’s Future (Grand Rapids: Eerdmans, 2013), Soteria

Jan G. van der Watt and Ruben Zimmermann (eds), Rethinking the Ethics of John. “Implicit Ethics” in the Johannine Writings: Contexts and Norms of New Testament Ethics, Vol. 3 (WUNT 291; Tübingen: Mohr Siebeck, 2012) ), Soteria

Friedrich W. Horn, Ulrich Volp, Ruben Zimmermann (eds.), Ethische Normen des frühen Christentums. Gut – Leben – Leib – Tugend: Kontexte und Normen neutestamentlicher Ethik (WUNT 313; Tübingen: Mohr Siebeck, 2013) ), Soteria

Karel Blei, Oepke Noordmans: Theologian of the Holy Spirit [transl. Allan J. Janssen] (The Historical Series of the Reformed Church in America 78; Eerdmans: Grand Rapids, 2013), PNEUMA: the Journal of the Society for Pentecostal Studies 36/3 (2014) 12-14

Mark S. Kinzer, Israel’s Messiah and the People of God: A Vision for Messianic Jewish Covenant Fidelity (Eugene: Cascade Books, 2011), European Journal of Theology 22/2 (2013) 185-186

Jan Willem Drijvers, Pieter Willem van der Horst (eds.), Keizer Constantijn. Zijn levensbeschrijving door Eusebius van Caesarea (Hilversum: Verloren, 2012), Soteria 30/2 (2013) 48-49

Derek Tidball, Dianne Tidball, The Message of Women: Creation, Grace and Gender (The Bible Speaks Today: Bible Themes Series; Nottingham: Inter-Varsity Press, 2012), Soteria 30/2 (2013) 45

Kees van der Kooi, Peter-Ben Smit, Liuwe Westra (eds.), Vele gaven, één Geest. Meedenken met Parmentier op het gebied van oecumenica, patristiek en theologie van de charismatische vernieuwing (Gorinchem: Ekklesia, 2012), Geestkracht. Bulletin voor Charismtische Theologie 70 (2012) 86-87

R.J.A. Doornenbal, Crossroads: An Exploration of the Emerging-Missional Conversation With Special Focus On ‘Missional Leadership’ and Its Challenges For Theological Education (Delft: Eburon, 2012), Soteria 29/3 (2012) 64-65

Alister McGrath, Handboek apologetiek. Communicatie van het christelijk geloof (Zoetermeer: Boekencentrum, 2012), Soteria 29/3 (2012) 67-68

Gerard den Hertog, Wilken Veen (vert.), Dietrich Bonhoeffer, aanzetten voor een ethiek (Zoetermeer: Boekencentrum, 2012), Soteria 29/3 (2012) 61-62

Martine van Veelen (ed.), Geloof in de wetenschap. Bekende hoogleraren over God, wetenschap en hun levensbeschouwing (Amsterdam: Buijten & Schipperheijn Motief, 2011), Soteria 29/3 (2012) 71-72

Mark Noll, Jesus Christ and the Life of the Mind (Grand Rapids: Eerdmans, 2011), Soteria 29/2 (2012) 52-53

Andrew J.B., Cameron, Joined-up Life: A Christian Account of How Ethics Works (Nottingham: Inter-Varsity Press, 2011), Soteria 28/3 (2011) 65-66

Miroslav Volf, Captive to the Word of God: Engaging the Scriptures For Contemporary Theological Reflection (Grand Rapids: Eerdmans, 2010), Soteria 28/2 (2011) 68-69

van Duin, Het bijbels ongeloof. Een radicaal-doperse theologie van het Oude Testament (Delft: Eburon, 2010), Soteria 27/4 (2010) 55-56

Rein Nauta (red.), Vreemd! Varianten van verscheidenheid en verschil in godsdienst en kerk (Publiekslezingen Departement Religiewetenschappen en Theologie Tilburg; Nijmegen: Valkhof Pers, 2009)

van der Zwaag, Augustinus, de kerkvader van het westen. Zijn leven, zijn leer, zijn invloed (Heerenveen: Groen, 2008)

van der Meer, Augustinus de zielzorger. Een studie over de praktijk van een kerkvader (Monografieën over de Europese cultuur 14; Kampen: Kok, 20084, heruitgave van 19492)

Eginhard Meijering, Het roer moet om! De kerk van Jezus Christus is meer dan een Jezusbeweging  (Zoetermeer: Meinema, 2008), Soteria 25/4 (2008) 76

D.A. Carson, Christ and Culture Revisited (Nottingham: Apollos, 2008), Soteria 25/4 (2008) 58-59

van de Beek, God doet recht. Eschatologie als christologie (Spreken over God 2.1; Zoetermeer: Meinema, 2008), Soteria 25/3 (2011) 59-63

Fik Meijer, De oudheid is nog niet voorbij (Amsterdam: Athenaeum―Polak & Van Gennep, 2007), Soteria 25/2 (2008) 53-55

Robert Lemm, Maria. Haar leven, haar tolk, haar leer (Soesterberg: Aspekt, 2008)

John van Schaik, De Katharen. Feit en Fictie (Kampen: Ten Have, 2007)

Martie Dieperink, Op zoek naar het oorspronkelijke christendom. Feit en fictie in de Da Vinci Code en de moderne gnostiek (Zoetermeer: Boekencentrum, 2007)

Wessel H. ten Boom, Provocatie: Augustinus’ preek tegen de Joden. Theologisch essay (Kampen: Kok, 2006)

Eginhard Meijering, Woorden en gedachten van vroege christenen. Ze hebben ons iets te zeggen (Zoetermeer: Meinema, 2006)

Derek Morphew, De grote doorbraak. Ontdek het koninkrijk (Amersfoort: Inside Out Publishers, 2005)

Dekker, G.C. den Hertog, Tjerk de Reus (eds.), Het tegoed van K.H. Miskotte. De actuele betekenis van zijn denken voor de gereformeerde theologie (Zoetermeer: Boekencentrum, 2006)

Henk de Roest, En de wind steekt op! Kleine ecclesiologie van de hoop (Zoetermeer: Meinema, 2005), Soteria 23/2 (2006) 71-72

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024