Breuken en Bruggen

Het Baptisten Seminarium is al enkele jaren betrokken bij het project Breuken en Bruggen van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Dat biedt een studiebeurs aan theologiestudenten uit ontwikkelingslanden waarmee ze drie maanden in Nederland kunnen studeren.

De afgelopen jaren is gebleken dat deze studieperiode grote betekenis heeft voor een student en voor de gemeente waar hij of zij naderhand naar terugkeert. Daarom willen we graag jaarlijks een baptistenstudent over laten komen.

De impact

Hruaia Kianghte woont in India. Enkele jaren geleden was hij de eerste student die we vanuit Breuken en Bruggen begeleidden. “Het waren westerse kerken die ooit het christendom naar derdewereldlanden brachten en die invloed wordt nog altijd sterk ervaren. Ik vond het erg motiverend om christenen in Nederland te leren kennen en hun diensten te bezoeken; daardoor kreeg ik een beter beeld van de kerk in Europa. Tegelijk mocht ik mijn verhaal delen en bleek ik daarmee ook iets voor de mensen in Nederland te kunnen betekenen. Dat gaf me veel zelfvertrouwen.” Hruaia is inmiddels promovendus van Henk Bakker en hoopt in 2018 te promoveren.

In 2013 kwam de studente Phoo Plet uit Myanmar naar Nederland. Ze vertelt: “Het contact met studenten uit andere landen vond ik ontzettend waardevol. Ik hoorde over hun situatie en achtergrond en maakte kennis met hun interpretatie van allerlei theologische vraagstukken. Dat geeft je onvermijdelijk nieuwe inzichten en helpt je om met een kritische blik naar je eigen context te kijken. Verder heb ik heel erg genoten van de bibliotheek met de grote hoeveelheid studiemateriaal. Wat een rijkdom!”

Wederkerig

Breuken2Met het project Breuken en Bruggen versterken we de baptistengemeenschap in het land van herkomst, maar we brengen de student ook in contact met één of enkele Nederlandse gemeenten. Een gemeente kan dit contact naar eigen wens invullen en op die manier ook zelf profiteren van de rijkdom om over grenzen heen te kijken. In Utrecht Silo leidde dat tot een hartverwarmend, blijvend contact met studente Adianez Ponce uit Cuba én met haar gemeente in Matanzas.

Adianez verwoordt het contact zo: "Jullie als Nederlandse baptisten kunnen met ons delen hoe het is om te leven in een vrij land, want Cubanen leven vrij geïsoleerd van de rest van de wereld. Wat wij als gemeenschap te bieden hebben, is de gastvrijheid waar we als Cubanen om bekend staan, en onze lach, onze blijdschap. Ook hebben we een prachtige liturgie en veel mooie nieuwe liederen. Ik heb gezien dat we veel overeenkomsten hebben en wil graag een brug van liefde slaan, zodat we onze gemeenschappen kunnen verrijken.”

In het najaar van 2018 is Naw Paw in Nederland in het kader van Breuken en Bruggen. Meer lezen ...

Hoe werkt het?

De student komt in de periode september-november naar Nederland. Voor een bedrag van € 5000,- kunnen we de reis, het verblijf en de studie betalen. Voor zover dit bedrag niet geheel uit de gemeenten komt, vullen we dat als Unie aan. Naast financiële middelen zijn we ook op zoek naar gemeenten die hem of haar ten minste één zondag wil ontvangen. De student wordt verder intensief begeleid door een van onze eigen docenten.

Dit is een project van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Projecten van Hoop 2019

De Unie van Baptistengemeenten en ABC gemeenten hebben gezamenlijk twaalf projecten van hoop verzameld. Projecten van gemeentestichting ver weg en dichtbij, projecten van praktische hulp op plekken waar de nood hoog is. Projecten binnen onze wereldwijde Baptisten- en CAMA-families, ondersteund door partnerorganisaties die in dat netwerk werkzaam zijn. 

Wilt u een project steunen? Dan kunt u uw gift overmaken op bankrekening NL14 TRIO 0391 0156 13 t.n.v. Unie van Baptistengemeenten o.v.v. de naam van het project, of op bankrekening NL40 INGB 0004 3810 81 t.n.v. ABC Gemeenten o.v.v. de naam van het project. We zorgen ervoor dat het geld dan op de juiste plek terechtkomt. Van de giften wordt een klein percentage gebruikt voor de bekostiging van de fondswerving.

Elke maand brengen we één project extra onder uw aandacht brengen, als 'project van de maand' via o.a. de nieuwsbrief. Er is ook een eenvoudig collecterooster beschikbaar voor gemeenten die elke maand meedoen. Uiteraard staat het u ook vrij om op een ander moment van het jaar voor een project te collecteren en aandacht te vragen. We hopen dat u betrokken wilt raken!

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024