LET OP: De informatie op deze website is mogelijk verouderd. Onze nieuwe website is te vinden op unie-abc.nl

Privacy

Unie van Baptistengemeenten in Nederland

Persoonsgegevens

De Unie van Baptistengemeenten (UvB) in Nederland verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij hechten waarde aan uw privacy en gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Uw gegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt. Zonder uw toestemming worden ze niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat wat u van ons kunt verwachten en hoe we ons aan de regels houden.  

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:

 • De door contactpersonen van gemeente(n) en betrokkenen verstrekte persoonlijke informatie.
 • Data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website(s) en nieuwsbrief.

Verzameling van gegevens

De volgende gegevens worden door de Unie verzameld:

Type

Gegevens

Doel

Inzichtelijk voor

Verwerker[1]

Bezoekers website

IP-adres, besturingssysteem, taal, gebruikte apparatuur, resolutie en surfgedrag

Analyseren en optimaliseren van website voor bezoekers.

Medewerker(s) UvB

Google via Analytics (USA)

Formulieren voor evenementen of bestellingen

Verschillend per formulier. Normaliter naam, mailadres en type evenement en evt. dieetvoorkeuren

Verwerken van deelnemers aan evenementen

Medewerkers of vrijwilligers UvB

Google via Drive
(VS) of via eigen website (NL)

Nieuwsbriefabonnees

IP-adres, taal, locatie, besturingssysteem, opening nieuwsbrief en aangeklikte items.

Analyseren en optimaliseren van nieuwsbrieven.

Medewerker(s) UvB

MailChimp (VS)

Voorgangers, secretarissen en penningmeesters

Naam, e-mailadres en telefoon-nummer(s)

Uitwisselen van gegevens en bevordering onderling contact tussen gemeenten.

Secretarissen

AFAS (NL)

Overige contactpersonen gemeenten (jeugdleiders, etc.)

Naam, e-mailadres en telefoon-nummer(s)

Toezenden en informeren over relevantie informatie en ontwikkelingen in werkveld.

Medewerker(s) UvB

AFAS (NL)

Debiteuren en crediteuren

Naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres en telefoon-nummer(s).

Het onderhouden van financiële administratie.

Medewerker(s) UvB

AFAS (NL)

Studenten

Naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer(s), nationaliteit, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, burgelijke staat.

Het onderhouden van de administratie van studenten, validatie van hun resultaten en betrekking van partner(s) in onderwijs.

Medewerker(s) UvB en na toestemming het College van Beroepbaarstellingen

AFAS (NL) en Microsoft (VS), Het CvB maakt gebruik van clouddiensten van MEGA CO NZ.

Verwerking van gegevens

De Unie van Baptistengemeenten houdt een ledenadministratie bij waar persoonsgegevens van contactpersonen van gemeenten, studenten, abonnees en overige relaties worden vastgelegd. Bij deze persoonsgegevens gaat het om de door de betrokkene zelf, of via de lokale gemeente verstrekte gegevens als naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres, geboortedatum en evt. een foto (bij studenten seminarium). Uw gegevens kunnen via drie manieren bij de Unie terecht komen:

 1. Via uw plaatselijke gemeente: Uw gemeente geeft (meestal via de secretaris) uw gegevens door omdat door dat u een functie bekleed binnen uw plaatselijke gemeente die voor de Unie van belang is.
  Voorbeeld: U bent penningmeester en uw gegevens worden doorgegeven zodat de Unie u kan informeren over wijzigingen m.b.t. pensioenen.
 2. Via uzelf: U geeft zelf uw gegevens door aan de Unie, doordat u zich laat inschrijven als student aan het seminarium of omdat u door ons gefactureerd wordt.
  Voorbeeld: U besteld een boekje via de website en voor de factuur hebben we uw adresgegevens nodig.
 3. Via een van de websites of nieuwsbrieven van de Unie: Door gebruik te maken van Google Analytics en Mailchimp wordt surfgedrag op onze websites en leesgedrag van de nieuwsbrief inzichtelijk van onze bezoekers. Hierdoor zien we welke pagina-onderdelen goed worden bezocht en welke minder interessant zijn voor onze doelgroep.
  Voorbeeld: U leest een nieuwsbericht op onze website. Samen met de vele anderen bezoekers draagt uw surfgedrag bij aan inzicht over het gebruik van onze website.

Deze gegevens worden opgeslagen en zijn grotendeels enkel inzichtelijk voor medewerkers van het Uniekantoor. De naam, telefoonnummer(s) en e-mailadressen van voorgangers, secretarissen en penningmeesters worden onder gemeenten gedeeld. In alle gevallen wordt u (via uw gemeente) of via ons expliciet om toestemming gevraagd met ingang van 25 mei 2018.

Uw rechten: Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om de gegevens die wij van u hebben in te zien, te wijzigen (tenzij strijdig met andere wetgeving) en te laten verwijderen. De Unie dient uw verzoek binnen 30 dagen te beantwoorden. U kunt hiervoor contact opnemen via privacy@baptisten.nl of onderstaand formulier gebruiken.

Beveiliging

Uw gegevens worden beveiligd opgeslagen in de verschillende clouddiensten. Onze offline backups worden eveneens met encryptie opgeslagen, of opgeslagen in een stalen kluis.

Vragen over privacybeleid

Heeft u vragen over ons privacy beleid? U kunt deze stellen via onderstaand formulier of via privacy@baptisten.nl

Privacy

Contactgegevens

Voor vragen rondom uw (digitale) privacy kunt u contact opnemen met:

Marijn Vlasblom
marijn.vlasblom@baptisten.nl

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via deze website.

 

[1] Met vrijwel alle genoemde verwerkers heeft de Unie een verwerkersovereenkomst. De bedrijven die in de Verenigde Staten zijn gestationeerd participeren in het EU-US Privacy Shield. Op basis van hiervan is het toegestaan persoonsgegevens met hen te delen.

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024