LET OP: De informatie op deze website is mogelijk verouderd. Onze nieuwe website is te vinden op unie-abc.nl

Unieraad

Het bestuur van de Unie draagt de naam Unieraad. De Unieraad houdt namens de gemeenten toezicht op het werk van het dienstencentrum. Daarnaast bereidt de Unieraad voorstellen voor de AV voor.
De gemeenten kiezen de leden van de Unieraad uit de leden van de gemeenten. Over het gevoerde beleid wordt aan de AV verantwoording afgelegd.

De Unieraad bestaat op dit moment uit de volgende personen:

Joeke Van Der Mei

Joeke Van Der Mei

Voorzitter (Utrecht de Rank)
Anne Mulder

Anne Mulder

(Zwolle)
Geertje Plug

Geertje Plug

(Harderwijk)
Martin Baas

Martin Baas

(Apeldoorn)
Wietse Van Der Hoek

Wietse Van Der Hoek

(Hoogeveen Beth-El)
Harm Jut

Harm Jut

(Dordrecht)

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024