LET OP: De informatie op deze website is mogelijk verouderd. Onze nieuwe website is te vinden op unie-abc.nl

Klachtencommissie SGL

De klachtencommissie van de Stichting Gedragscode Leidinggevende (SGL)

In het reglement Arbitragecommissie, com. vertrouwenspersonen en klachtencommissie wordt in artikel 3F verwezen naar de klachtencommissie van de SGL. Via de volgende link is de gedragscode van de SGL te raadplegen:

De klachtencommissie van de SGL heeft de volgende klachtenregeling verbonden aan deze code:

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024