LET OP: De informatie op deze website is mogelijk verouderd. Onze nieuwe website is te vinden op unie-abc.nl

Organisatie

Algemene Vergadering

Algemene Vergadering

Alle gemeenten hebben inspraak...
Baptistengemeenten

Baptistengemeenten

Het hoogste gezag onder Christus...
Unieraad

Unieraad

Toezichthoudend bestuur namens de gemeenten
Werkorganisatie

Werkorganisatie

Missionaire Gemeente Ontwikkeling

Missionaire Gemeente Ontwikkeling

Gemeenteondersteuning en stichting...
Theologische Vorming

Theologische Vorming

Het Baptisten Seminarium...
Arbitragecommissie

Arbitragecommissie

Bemiddelend aanwezig...
College van Beroepbaarstellingen

College van Beroepbaarstellingen

Toetst namens de gemeente de geschiktheid van kandidaat-voorgangers...
Selectiecommissie

Selectiecommissie

Toetst o.a. kandidaten voor positie rector, unieraad en algemeen secretaris...
Opleidingsraad

Opleidingsraad

Adviseert het Baptisten Seminarium...
Unie Bouwstichting

Unie Bouwstichting

Ondersteunt gemeenten bij aankoop en verbouw van gebouwen...
Vereniging van Baptisten Voorgangers

Vereniging van Baptisten Voorgangers

De voorgangers verenigd...

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024