LET OP: De informatie op deze website is mogelijk verouderd. Onze nieuwe website is te vinden op unie-abc.nl

Kleurrijke jaarvergadering voor Belgische Unie

Zaterdag 13 juni hield de Unie van Baptistengemeenten haar jaarvergadering in het Belgische Mons (Bergen). Opvallend was de aanwezigheid van vertegenwoordigers van veel migrantengemeenten. Kennelijk hebben veel migrantengemeenten de aansluiting gezocht en gevonden bij de Unie.

 

Het was een kleurrijke dag met medewerking van het koor ‘La Fraternité’ (foto invoegen). Het lukt de Belgische Unie ook om leden van de migrantengemeenten te betrekken bij het bestuur en de leiding van de Unie. De Algemeen Secretaris van de Unie, Samuel Verhaeghe, is een trouw bezoeken van de AV’s van onze Unie. Zijn passie voor de verspreiding van het Evangelie in België werkt aanstekelijk. We kunnen van elkaar leren en elkaar helpen. Zo zoekt de Belgische Unie met haar Franstalige opleiding van voorgangers aansluiting bij andere seminaria. Wellicht dat theologisch onderwijs een mogelijk terrein van samenwerking zou kunnen worden.

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024