LET OP: De informatie op deze website is mogelijk verouderd. Onze nieuwe website is te vinden op unie-abc.nl

Een dankwoord voor de hulp rondom Ebola

Ebola1Eind vorig jaar konden we als Unie een bijdrage leveren aan een project van de Baptisten uit Sierra Leone. Zij hebben gewerkt aan voedselverspreiding voor ebola slachtoffers. Lees hier (een vertaling) van hun verslag.

Dankbaarheid
Namens de Baptisten Conventie van Sierra Leone (BCSL) wil ik mijn dankbaarheid betonen aan de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, voor hun waardevolle bijdrage in de strijd tegen de Ebola in ons land. De ziekte heeft veel slachtoffers gemaakt, en blijft dat tot op de dag van vandaag doen. Als gevolg hebben veel kinderen hun ouders verloren, en gaan zij een onzekere toekomst tegemoet. Uw bijdrage blijft bij ons als Baptisten en bevolking van Sierra Leone in herinnering. Ook de Europese Baptisten Zending Internationaal (EMBI) dank ik voor het faciliteren van de verschillende bijdragen in de afgelopen tijd. In deze zeer moeilijke periode hebben wij ons niet alleen gevoeld.

Uitvoering van activiteiten
In de periode van januari en februari 2015 konden we de drie Ebola behandelcentra (in Makeni, Lunsar in port Loko en Hastings in het westen) ondersteunen met voedsel en andere levensbehoeften. We hebben ons op deze centra gericht, vanwege de uitbraak van Ebola die met name in deze gebieden zeer heftig was. We konden naast hulp aan deze centra ook een aantal families helpen die vanwege quarantaine in hun huizen moesten blijven. Begunstigden hebben de hulp zeer gewaardeerd, zoals blijkt uit onderstaande getuigenissen.

Ebola2Getuigenissen
Mevrouw Wiseman van het Ebola behandelcentrum in Hastings zei: "de hulp is gekomen op een moment dat het het meest nodig was. Het voedsel en de andere levensmiddelen waren de juiste voorzieningen op dit moment. Het laat iets zien van de liefde en zorg van Christus voor mensen in nood.”
Abdul B. Kamara, manager van het centrum in Makeni drukt zijn gevoel van waardering uit: "wat we van onze vrienden uit Nederland hebben gekregen bevestigt de liefde en zorg van Christus voor degenen die geen hoop meer hebben. Grote dank en moge God jullie blijven zegenen.”
Eén van de begunstigden uit de quarantaine woningen zong: "Wat je doet om de minste van mijn broeders, dat doe je om mij. Toen ik honger had, gaf je mij te eten, toen ik dorst had, gaf je mij te drinken. Wees welkom in mijn vaders huis."
 
Medewerkers van de projecten
We zijn dankbaar dat sinds de uitbraak van de ziekte, geen van onze medewerkers de ziekte heeft opgelopen. Helaas hebben we in de afgelopen maanden twee goede vrienden verloren: De ‘Country Director’ van de Cotton Tree Foundation, diaken Michael M. Kamara en Donald Conteh die voor de GCPN werkte. Moge hun ziel rusten in vrede. Ze stierven niet aan de gevolgen van de Ebola.

Gebedspunten
•    Dank God voor zijn goede wil in onze situatie (Mattheüs 26:39, Efeziërs 5: 11-15, 1 Tessalonicenzen 5: 16-17)
•    Vraag God om Zijn goddelijke leiding over de situatie (Spreuken 3: 5-6, Jakobus 1: 5)
•    Laat Uw genade zijn voor alles wat we doen

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024