LET OP: De informatie op deze website is mogelijk verouderd. Onze nieuwe website is te vinden op unie-abc.nl

Project De kerk neemt verantwoordelijkheid (2015)

Voor de komende jaren zullen kerkleiders en getalenteerde mensen binnen de Baptisten Conventie van Sierra Leone (BCSL) opgeleid worden in de methode CCMP (zie hieronder). Door middel van training, Bijbelstudie, gesprek en actie worden de Baptistengemeenten uitgedaagd om te ontdekken wat God aan hen gegeven heeft, en dit te gebruiken, tot zegen voor de eigen gemeente, maar ook voor de bredere gemeenschap. Het project wordt in samenwerking met Tear Nederland en de BCSL uitgevoerd.

CCMP
Titus en PaulHet is de bedoeling dat de Unie, in samewerking met de Baptisten Conventie van Sierra Leone (BCSL), voor een periode van 2 of 3 jaar gaat samenwerken aan de training van kerkleiders. Deze leiders worden getraind in de methode CCMP, en zullen in de jaren daarna begeleid worden om de methode uit te rollen in hun eigen omgeving. Een aantal karakteristieken van de methode zijn:

  • Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven, je eigen kerk en je directe omgeving
  • Door te oefenen leer je, door samen te doen ga je ontdekken dat je veel kunt
  • Ontdekken wat God aan de gemeenschap gegeven heeft (bijv. mankracht, talenten en materialen)
  • De kerk is een plek waar mensen onderwijs krijgen vanuit de Bijbel, bekrachtigd worden om aan de slag te gaan

Initiatiefnemers van dit project zijn Titus Kamara en Paul Conteh (zie foto), beide werkend voor de BCSL.

Uitleg van CCMP
Hier kunt u een filmpje vinden, waarin o.a. initiatiefnemers Paul en Titus uitleggen wat CCMP is en betekent voor West-Afrika.

Financiering van dit project

Voor de opzet van het project, is voor de eerste 2 jaar een bedrag van € 15.000,- nodig, waarvan de eerste helft al is opgehaald. Het project start waarschijnlijk in 2015, maar door de Ebola crisis in 2014 ligt het werk stil. We hopen dat het niet teveel vertraging oploopt.

Zendings- en missionaire projecten van de Unie
Ieder jaar biedt de Unie van Baptistengemeenten een folder aan met verschillende zendings- en missionaire projecten. Het zijn projecten die we samen met partnerorganisaties in binnen- en buitenland ondersteunen. Soms voor langere tijd, zoals in het geval van Kameroen en Sierra Leone. Soms betreft het incidentele projecten, of projecten die we voor één of twee jaar ondersteunen. Een volledig overzicht van alle projecten over 2015 vindt u op www.baptisten.nl/zending

Elke maand zullen we één van de projecten uit deze folder extra aandacht geven. Gemeenten die collecteren voor de projecten van de Unie kunnen daarvoor eenvoudig het collecterooster gebruiken. Elke maand vermelden we in de nieuwsbrief van de Unie en op de website extra informatie over het project van die maand. Uiteraard staat het u ook vrij om op een ander moment van het jaar voor een project te collecteren en aandacht te vragen.

Het bovenstaande project is het project van de maand Mei 2015

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024