Onderzoek

Logo OKBI

De gemeente van toen en nu als laboratorium voor theologie

Empirisch onderzoek

Empirisch onderzoek

Het in kaart brengen van ‘modes of binding and bonding’ onder baptisten. Dit is de eerste lijn en de meest fundamentele lijn. Daarbij wordt ook de vinger gelegd bij de spanning tussen de gegeven morele ruimte en het collectivistische ideaal van baptisten (cf. ‘thick & thin community’).
Historisch onderzoek

Historisch onderzoek

Ecclesiologie is theologisch het meest onderscheidende voor baptisten. Onderzoeksvelden als congregationalisme, doop, ambt, ‘discerning the mind of Christ’ en conciliarisme kunnen worden aangewezen. Hierin past ook onderzoek naar het zogeheten Constantinisme, de kwestie kerk en overheid.
Theologisch onderzoek

Theologisch onderzoek

In deze onderzoekslijn gaat de aandacht naar processen van inleiden en doorleiden in geloof. We denken daarbij aan spiritualiteit, geloofsopbouw, gemeenteopbouw, leiderschap, leren van Schrift en Vroege Kerk (God, Christus, de Geest en leven).

OKBI

Wat maakt ons baptisten eigenlijk tot baptisten? Waarin merk je dat in onze samenkomsten? Hoe is dat merkbaar in onze missionaire houding? Hoe hoor je dat terug in onze prediking? Met deze en andere vragen houdt de Onderzoekskring Baptist Identity (OKBI) zich bezig. De onderzoekskring is verbonden met de James Wm. McClendon leerstoel voor ‘baptistic and evangelical theologies’ aan de VU onder leiding van prof. dr. Henk Bakker, zie ook: mcclendonchair.com.

De OKBI doet onderzoek naar het geleefde geloof en het geleerde geloof van Baptistengemeenten en wel in deze logische volgorde. Het geloof wordt geleefd en van daaruit komen Baptisten tot leeruitspraken. Bij het geleefde geloof (‘lived religion’ / ‘lived theology’) speelt beleving wel een rol, maar geen dominante. Geleefd geloof is (veel) meer dan beleving alleen. OKBI leden willen meedenken over onderzoekslijnen, methodologie, inhouden en resultaten van onderzoeken die door studenten en professionals zowel op PhD als op master en op Bachelor niveau gedaan worden. Kenmerkend voor deze onderzoeken is dat men de lokale gemeenten als laboratorium ziet voor de theologie. Theologie wordt zo niet vanuit de academie voorgeschreven, maar ontspringt vanuit de gemeenschap van gelovigen waar Jezus Christus wordt geloofd en beleefd.

Het is de bedoeling dat deze onderzoeken zowel de gemeente als academie dienstbaar zijn. Lokale Baptistengemeenten kunnen de vruchten van deze onderzoeken nu al plukken. De gepubliceerde resultaten kunnen een kerkenraad bijvoorbeeld inzicht geven in de wijze waarop gemeenten zichzelf verstaan, waardoor processen van verandering en gemeenteopbouw niet alleen concreter, maar ook effectiever worden. Naast de lokale gemeenten is het Baptisten Seminarium gediend met de resultaten van het onderzoek. Zonder verbinding met het werkveld is het vergelijkbaar met een dokterspraktijk zonder apotheek: diagnoses worden gesteld, maar het juiste medicijn kan niet worden ontwikkeld.

Klik hier voor het Onderzoeksrapport in het Nederlands 2018 (PDF)

Namens de OKBI, Henk Bakker

 

OKBI Leden

Dirk van Schepen

Dirk van Schepen

David McMillan

David McMillan

Hans Riphagen

Hans Riphagen

Henk Bakker

Henk Bakker

Arjen Stellingwerf

Arjen Stellingwerf

Teun van der Leer

Teun van der Leer

Miranda Klaver

Miranda Klaver

Eduard Groen

Eduard Groen

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024