LET OP: De informatie op deze website is mogelijk verouderd. Onze nieuwe website is te vinden op unie-abc.nl

Niet alleen de kerk van de toekomst...

Jongeren

...maar ook de kerk van nu!

What's going on?

What's going on?

Meet & Greet

Meet & Greet

Yes we can!

Yes we can!

Questions & Answers

Questions & Answers

Yes we can!

Ben je op zoek naar een goede hulpmiddelen of methodieken voor jeugd- en kinderwerk, dan ben je hier aan het goede adres. Natuurlijk kun je vaak zelf veel bedenken, maar als je iets extra's kunt gebruiken, dan willen we graag met je meedenken. Onze Jeugdwerkadviseur wil graag met je zoeken naar de middelen en mogelijkheden die aansluiten bij jullie praktijk. Als je zelf wil orienteren kun je hier alvast terecht voor diverse methodieken of ideeën voor je jeugdwerk. 

Goede methodiek kan hierbij een goed hulpmiddel zijn. maar het echte werk wordt gedaan door werkers die vanuit hun relatie met Jezus en als team in contact met kinderen en jongeren, een positief voorbeeld willen zijn. Want een voorbeeld dat ben je altijd. 

Jeugdtrends 2020 - Maak meedoen mogelijk!
Ook dit jaar zijn de jaarlijkse Jeugdtrends uitgekomen die een beeld geven van de laatste ontwikkelingen in de jeugdcultuur. Daarbij worden er ook diverse handvatten gegeven voor jeugdleiders om bij de jongeren aan te sluiten. De Unie/ABC is betrokken geweest bij de totstandkoming van de Jeugdtrends.  Hier kun je de jeugdtrends bekijken en downloaden.

 

Growing Young
Growing Young is een onderzoek in de V.S. naar de betrokkenheid van jongeren in de gemeente. Uiteindelijk worden er 6 strategieën voorgesteld die typerend zijn voor kerken waar de jongeren in hoge mate betrokken zijn.
1. Geef jongeren verantwoordelijkheid en begeleid ze naar leiderschap!
2. Leef je in in de jongeren van vandaag!
3. Neem de boodschap van Jezus serieus!
4. Voed een warm gemeenschapsleven!
5. Prioriteer jongeren en gezinnen overal op elke plaats in de gemeente!
6. Wees de beste buur!
Via Innov8 (Missie Nederland) hebben we als baptisten ook deelgenomen aan gesprekken en verkenningen in hoeverre de bevindingen en resultaten van dit onderzoek betrekking hebben op de Nederlandse situatie van de betrokkenheid van jongeren in het gemeenteleven. De herkenning was bij velen van ons groot. Om die reden hebben wij en diverse organisaties dit uitgewerkt en geïntegreerd in onze advieswerk. Het onderzoek is in boekvorm (Engelstalig) te bestellen via de bekende boekenwinkels. Wij kunnen nog verwijzen naar goede Nederlandstalige artikelen op de website van LEF-Navigators of op de website van Het Praktijkcentrum (GKV). Zie ook het filmpje waarin drie belangrijke strategieën worden uitgelegd door auteur Kara Powell (Engelstalig). Onze jeugdwerkadviseur is altijd bereid om hier meer over te vertellen en om samen de link te zoeken met de praktijk in jullie gemeente.  

TeenStreet 2020
TeenStreet is een internationale christelijke conferentie voor tieners in de zomervakantie. Het wordt georganiseerd door Operatie Mobilisatie. Het doel van TeenStreet is om samen met de kerken jongeren te inspireren en toe te rusten om een (h)echte relatie met Jezus te hebben en daardoor Jezus te laten zien in hun eigen leefwereld. Jaarlijks komen er duizenden tieners uit heel Europa bij elkaar om met elkaar te vieren, te verdiepen en iets goeds te doen voor hun omgeving. Sinds enkele jaren vindt er ook een TeenStreet@home  plaats in Nederland. Zo kan een kleinere groep tieners in het voorjaar alvast kennismaken met TeenStreet. De volgende  is 20-22 maart 2020. Hier kun je alle informatie vinden.

'Veilig Jeugdwerk'
Respectvolle omgang met elkaar vinden we als Unie van Baptistengemeente erg belangrijk. Zeker in een tijd waarin er diverse respectloze praktijken naar buiten komen zoals in de Rooms Katholieke Kerk, diverse sportclub en de #MeToo golf vanuit Amerika.  Als Unie van Baptistengemeenten willen we onze verantwoordelijkheid hierin beseffen en willen we veilig jeugdwerk stimuleren in onze gemeenten. Op die manier willen we zowel jongeren, als jongerenwerkers beschermen tegen 'ongewenst gedrag' en stimuleren om respectvol met elkaar om te gaan. Vanuit de samenleving is er ook steeds meer aandacht naar aanleiding van misbruik en geweldsituaties in het jeugd- en kinderwerk. Als Unie van Baptistengemeenten willen we ook zorgvuldig zijn en onze ogen niet sluiten voor de risico's in onze gemeenten. Respectvolle omgang met elkaar is tegelijk ook het goede voorbeeld geven aan onze jongeren. 

Op dit moment hebbe we gemerkt dat voor Veilig Jeugdwerk ook een veilige gemeente nodig is. Daarom hebben we Veilige Jeugdwerk nu onder de vlag van 'Veilige Gemeente' ondergebracht. De Unie van Baptistengemeente is aangesloten bij de Stichting Gedragscode Leidinggevenden (SGL). Behalve een gedragscode is er door de Unie ook eenvertrouwenspersonen aangesteld en is er een  klachtenprocedure ontwikkeld. Het proces is vastgelegd in een stappenplan. Op die manier willen wij de gemeenten stap voor stap begeleiden naar een helder beleid en een zorgvuldige praktijk in de gemeente. Een 'Veilige Gemeente' begint met het  bespreekbaar maken van de risico's, een zorgvuldige aanname van jeugdwerkers en met duidelijke afspraken over de omgang met elkaar. Zowel de jongeren als de werkers zelf zijn hiermee gediend. Onsstappenplan en ons stroomschema is hier te vinden.  Behalve de externe vertrouwenspersonen vanuit de Unie, raden we ook aan om interne vertrouwenspersonen aan te stellen.  Mocht je meer willen weten kun je ook hier je vraag stellen. Wij willen graag met je in gesprek over dit onderwerp. 

'Project Groentjes 2' - 2018
Wout Huizing en Ronald van den Oever hebben de afgelopen jaren gewerkt aan het project Groentjes. In Fase 1 deed Wout onderzoek naar- en voorstellen voor vergrijzende gemeenten. Groentjes Fase 2 is nog volop in ontwikkeling en wil gemeenten inspireren en helpen bij het bouwen aan een intergeneratieve cultuur met een intergeneratieve visie die doorwerkt inbeleid, organisatieen bijpassende werkvormen. In de samenleving is er buiten de gezinnen weinig contact tussen 'jong en oud', waardoor er veel eenzaamheid is en ook veel gemiste kansen. Dat betekent een uitdaging voor elke gemeente om hierin een ander gelud te laten horen. 

- Hoe kijkt Jezus naar diverse generaties?
- Hoe betrek je diverse generaties in je organisatie?
- Welke activiteiten zijn er om de diverse generatie met elkaar in contact te brengen?

Op deze manier wordt intergeneratief gemeentezijn niet een eenmalige actie, maar heeft het kans op een langdurig bestaan. Ronald heeft diverse workshops gedaan op de Algemene Vergadering, in diverse gemeenten en bij de Innov8 conferentie. In het blad IDEAZ van Missie Nederland komt er in april 2018 een themanummer met een artikel en een stappenplan van Ronald. In de loop van dit jaar willen we de resultaten op een overzichtelijke manier presenteren op onze website. Wij zoek nog gemeenten die met ons stappenplan aan de slag willen of goede verhalen willen delen over intergeneratieve gemeente in de praktijk.  

Omgaan met vluchtelingen
Hulporganisatie ZOA heeft samen met Micha Nederland de handleiding 'Recht doen aan vluchtelingen' ontwikkeld. Dit handboek biedt jeugdwerkers in de kerk handvatten om met jongeren in gesprek te gaan en worden jongeren aangemoedigd om voor hen in beweging te komen. Door middel van opdrachten en rollenspellen ervaren de jongeren ook zelf iets van wat het betekent om een vluchteling te zijn. Meer info en bestellen? klik hier!

Ook Stichting Gave is gericht op het werken met vluchtelingen en statushouders. Voor het kerkelijk jongerenwerk bieden zij materialen aan en complete toerusting. Daarvoor kun je hier terecht.   

Inspirerende jongerenwebsites van enkele baptistengemeenten:
Baptistengemeente Arnhem-Centrum
Baptistengemeente Utrecht (De Rank)

 

All in the game

 'All in the game': een boek over opvoeding en gamen
Gamen is niet meer weg te denken uit onze samenleving.Van jongs af aan groeien onze kinderen ermee op. Het aanbod en de diversiteit van games zijn groot en de technische mogelijkheden blijven groeien. 'All in the game' gepresenteerd is een werkboek over opvoeden rondom gamen, gericht op kinderen (10-12 jaar) met de vraag: 'hoe houd je het leuk?' W. Noordzij en E. Smid zijn de schrijvers en Ark Media de uitgever. Meer
info vind je hier!

 

Navigators - LEF-traject over missie en discipelschap
Op zoek naar studiemateriaal voor jongeren en studenten? De Navigators hebben door de jaren heen veel ervaring en methodiek opgebouwd die behulpzaam kan zijn voor je jeugdwerk. Zijn zijn gespecialiseerd in het thema discipelschap maar hebben meer. Daarbij bieden zij ook een tweejarig LEF-traject voor discipelschap en missie in het jongerenwerk om met behulp van leergroepen te groeien in geloof en bewustwording van missionaire kansen in het jongerenwerk. Er is ook een actuele blog met tips voor je jongerenwerk.


Innov8, Missie Nederland
 - het netwerk voor de profesionele jeugdwerker

Als Unie van Baptisen zijn we betrokken bij Innov8, het jongerennetwerk van Missie Nederland (voorheen Evangelische Alleantie) zet de Unie van Baptistengemeente zich in voor gezamenlijke thema's zoals missie, discipelschap, maar ook deskundigheidsbevordering, goed werkgeverschap en veilig jeugdwerk. Op de website kunt u veel vinden over komende studiedagen of informatieve brochures. In bijzonderheid en met klem bevelen we de brochure 'We love our youthworker' aan voor goed werkgeverschap aan voor kerk en jongerenwerk(er) met veel tips over wederzijdse afspraken.De Unie is nu ook aangesloten bij Stichting Gedragscode Leidinggevenden (SGL) die gekoppeld is aan Missie Nederland. Zij bieden een gedragscode en een klachtenregeling om jongeren en jongerenwerkers te beschermenals het mis gaat. Neem hier gerust contact met ons op voor vragen of toepassingen. Wij kunnen je er meer over vertellen.

Young&Holy - Religtrends, trainingen, producten, etc.
Op zoek naar trends onder jongeren of ideeën voor je jongerenwerk? Dit is een website waar Marian Timmermans en Corjan Matsinger - bekend van Youth For Christ - vanuit hun ervaring en kennis, veel kunnen bieden voor jouw jongerenwerk. Met hun actuele blog houden ze je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Ook bieden zij studiedagen aan op het gebied van diverse thema's als jongerencultuur, christelijke identiteit etc.  

Youth For Christ - methodiek, advies o.a. voor binnen en 

 

HGJB - hulp, methodiek, etc. voor het plaatselijk jeugdwerk (PKN)
Een vertrouwd adres voor het jongerenwerk. Voorheen van de meer hervormde flank (geref. bond) maar tegenwoordig onder de vlag van de PKN. Zij bieden degelijke en gevarieerde methodiek voor het kinder- en jongerenwerk in elke leeftijdscategorie. Met onder meer hun tijdschrift 'Generator' en hun blog hebben ze veel te bieden voor je jongerenwerk. Hun programma's zijn ook los te bestellen voor vijf euro per programma. Daarin vind je een mooie mix tussen kwalitatieve inhoud en frisse spelvormen. Op hun website is veel informatie te vinden en mail ons voor een overzicht van diverse kinder- en jongerenprogramma's die passen bij onze eerdere jaarthema's. 

JOP - hulp, methodiek, etc. voor het plaatselijk jeugdwerk (PKN)
JOP is de jongerenorganisatie van de PKN. Op hun website vind je veel aan materiaal  en trainingen voor je jongerenwerk. Met een handige zoekfunctie  kun je selecteren op leeftijd of thema. Er staat ook veel materiaal wat kosteloos te verkrijgen is.  

Arjet Borger - visie, methodiek rondom identiteit, seksualiteit & grenzen
Seksualiteit en jongeren is het thema van Arjet Borger. Dit gaat verder dan seksuele voorlichting, maar heeft alles te maken met bewustwording van je identiteit en het aangeven/respecteren van grenzen, volgens Arjet. Een thema wat in deze tijd belangrijk is voor jong & oud, ook in het kader van 'veilig jeugdwerk'. Als toonaangevend specialist en gezondheidwetenschapper heeft ze enkele boeken geschreven over dit onderwerp. Hierbij heeft zij een uniek gespreksmodel ontwikkeld die seksualiteit middenin het leven van de jongere plaatst en verbind met thema's als respect, grenzen en geloof. Ook is er een apparte handleiding voor een jongerenavond over seksualiteit. Tegelijk met haar deskundige opzet en adviezen geeft ze de jongerenwerk ook voldoende ruimte voor een invulling naar eigen inzicht. Haar deskundigheid en gedrevenheid hebben goede hulpmiddelen voor de kerk opgeleverd, maar ook daarbuiten is ze zeer actief met haar stichting 'Care for Sexuality'. Volg haar op Facebook. Goed om zowel met jongeren als met jeugdleidersonder elkaar in gesprek te gaan over identiteit, grenzen en een gezonde kijk op seksualiteit in het licht van de Bijbel.

Micha Young
Micha Young is een project voor jongeren vanaf 15 jaar over goed en recht doen. Dit project helpt jongeren om bewust te leven, zichzelf te veranderen en daardoor in hun omgeving (de wereld) iets van Gods licht te laten zien. Op de website vind je het werkboek en kun je thema's en prezi's downloaden voor een avondvullend programma over goed en recht doen. 

Godly Play
Vanuit Stek in Den Haag wordt er aandacht gegeven aan de methode van Godly Play. Deze methode is ontwikkeld door Jerome Berryman en maakt gebruik van principes uit het Montessori Onderwijs. Het nodigt uit om mee te doen in het spel van de schepping, van het Evangelie en van vieren. Er zijn materialen beschikbaar in het Engels en het Duits, En er wordt nu vertaalt in het Nederlands. Onze jeugdwerkadviseur heeft een studiedag gevolgd en meegedaan met twee sessies Godly Play en was enthousiast over deze vorm om Bijbelverhalen te vertellen. Meer info vind je via deze website. 

Kinderen (4-12) 

Promiseland
Stichting Promiseland is ontstaan in samenwerking met de bekende christelijke organisaties Willow Creek, Timotheus en Opwekking. Zij bieden methoden voor het kinderwerk van groep 1-8 . Op hun website vind je een overzicht van hun aanbod en hun prijzen.  

Stichting 'Doe maar' 
Stichting 'Doe maar' wil kinderen leren leven met Jezus Christus. Daarvoor bieden zij een onderwijsmethode voor groep 1-8en begeleiden kinderwerkers door middel van workshops en trainingsdagen. De ervaringsgerichte aanpak is erg aansprekelijk en veel kinderwerkers zijn enthousiast. Op hun website lees je in de blog het actuele nieuws en kun je een overzicht krijgen over hun aanbod en hun prijzen. 

King's Kids
King's Kids is een organisatie ontstaan vanuit Jeugd met een Opdracht, die jongerenwerkers wil ondersteunen met trainingsdagen, ontmoetingen en activiteiten voor jongeren.  

Er op uit!
Met 'Erop uit!' gaan de kinderen (6-12jr) in zes jaar tijd twee maal van voor tot achter door de Bijbel. Dit gebeurt onder andere aan de hand van het lesrooster de driejarige Tora-Cyclus (DTC), aldus de beschrijving in de folder. Zo is er veel aandacht voor de Joodse Wortels en gaan ze uit van de verdiepende kracht van deze inzichten voor het christelijk geloof. Er is ook veel aandacht voor de schepping en daar horen praktische doe-oefeningen bij. Moestuintjes maken, delen van de opbrengst etc. Hier kun je meer vinden en kijken naar de video.


Gezinnen en ouders


Raise Up
Raise Up is een denktank, kenniscentrum en trainingsorganisatie op het gebied van weerbaarheid, preventie en pastoraat aan kinderen en jongeren. Oprichters Wietske Noordzij en Erik Smit bieden met Raise Up trainingen aan en willen door het delen van kennis en materialen  een beweging op gang brengen van mensen die vanuit Gods liefde en Zijn Woord de volgende generatie sterk maken. Jeugdwerkers, ouders, leerkrachten, iedereen kan bij Raise Up terecht voor vragen en het bundelen  van kennis en ervaringen om de volgende generaties sterk in hun schoenen te laten staan. Er is onder meer een beleidscursus 'jeugdpastoraat' en een trainerscursus  'maak ze sterk'. Als jongerenwerker heb ik meegedaan aan de trainerscursus en kan ik zeggen, dat het veel biedt om het gesprek tussen ouders te bevorderen. Een cursusmap, maar ook andere hulpmiddelen tot aan posters en flyers toe. Als jongerenwerker kun je dit ook initiëren en overdragen aan de ouders, zonder dit zelf te moeten doen. Als de eendaagse cursus is gevolgd door een ouder, kunnen ze dit zelf oppakken. Er is dan een dropbox beschikbaar vol met ondersteunende materialen. Omdat ouders grote impact hebben op de ontwikkeling van kinderen/jongeren, doet het jongerenwerk in de gemeente er goed aan om dit binnen de kerk te stimuleren of op te zetten. 

Hier vind je de agenda met een gevarieerd aanbod aan trainingsdagen en symposia. 

Parenting Course Nederland
Met de Parenting Course introduceert Alpha Nederland een nieuwe en veelbelovende methode voor ouders om elkaar te inspireren en te motiveren in de opvoeding. Ouders willen in de hectiek van hun leven de ruimte nemen om zich te bezinnen op hun ouderschap. Wat vind jij belangrijk voor je kind en welke keuzes wil je vandaaruit maken voor je gezinsleven? Over deze vragen gaat de Parenting Course. Deze nieuwe cursus zal in twee varianten   aangeboden:

  • Parenting Children Course – voor ouders van 0- tot 10-jarigen;
  • Parenting Teenagers Course – voor ouders van 11- tot 18-jarigen

Meer info vind je hier!

YfC

YfC

LEF

LEF

HGJB

HGJB

Uitgangspunten

Onze uitgangspunten voor kwalitatief jongerenwerk zijn:

  • Jezus roept en helpt ons - gebed is onze motor en de bijbel onze wegwijzer
  • Het jongerenwerk is teamwerk - verschillende talenten en één visie/doel
  • De relatie met de jongere staat centraal - gericht luisteren en aansluiten bij je jongeren
  • Een veilig leerklimaat - in een prettige sfeer leren over het leven met God
  • Kwalitatief onderwijs - leeftijdsgevoelig, theologisch verantwoord en praktisch waardevol
  • De thuisgezinnen zijn van grote invloed - contactleggen, luisteren, informeren
  • De verbinding met andere generaties in de gemeente - elkaar inspireren
  • Gericht op Gods missie met onze wereld en zijn Koninkrijk waar liefde heerst.

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024