LET OP: De informatie op deze website is mogelijk verouderd. Onze nieuwe website is te vinden op unie-abc.nl

Niet alleen de kerk van de toekomst...

Jongeren

...maar ook de kerk van nu!

What's going on?

What's going on?

Meet & Greet

Meet & Greet

Yes we can!

Yes we can!

Questions & Answers

Questions & Answers

Meet & Greet

Het jongerenwerk in de kerk kent vele gezichten. Soms bruist het en is het vol leven, maar soms neemt het aantal jongeren af en is er nauwelijk aanwas. Soms is het inspirerend om te zien dat er jongeren komen en zich met veel toewijding inzetten in de kerk, maar soms is het ook moeilijk als jongeren afstand nemen van de kerk en uit beeld raken. Deze situaties zijn meestal van invloed op de gehele kerk en kunnen diverse vragen oproepen: 

- Hoe zit het eigenlijk met jongeren en de kerk?
- Hoe zit het eigenlijk met het spanningsveld die jongeren soms tussen kerk en samenleving beleven?
- Hoe komen we eigenlijk aan (goede) jongerenwerkers?

Vaak zijn er diverse vragen op het gebied van jonger-/kinderwerk die worden opgelost door de werkers zelf of binnen het team. Maar er zijn soms ook vragen die iets verder gaan en waarbij wat meer kennis en ervaring zeer welkom is.

Vragen over het nut en de vorming van een gezamenlijke visie, vragen over de mogelijkheid om een vaste jongeren/kinderwerker aan te nemen (en te begeleiden) of vragen om een proces te begeleiden met een team van jongeren/kinderwerkers. De meest actuele vraag is de vraag naar veilig kinder/jongerenwerk in de kerk en afspraken voor een gedragscode en klachtenregeling. De Unie is na de AV van november aangesloten bij de Stichting Gedragscode Leidinggevenden (SGL).

Voor al dit soort vragen en meer, kun je ons met ons in contact komen via deze link. Wij mailen/bellen of komen langs. Door ons netwerk is het ook mogelijk om in contact te komen met andere gemeenten en te horen/zien hoe zij er mee omgaan. Wij hebben het overzicht voor je. 

Andere veelvoorkomende vragen zijn:

 • Welke methodieken kun je gebruiken voor het jongerenwerk?
 • Welk nut heeft een visie voor het jongerenwerk en hoe maak ik deze?
 • Hoe kan ik de sfeer tijdens de clubavonden positief beïnvloeden?
 • Hoe bouw ik een relatie op met de jongeren?
 • Hoe veranderen we een los-zand groep tot een hechte groep?
 • Hoe komen we aan (goede) jongerenwerkers?
 • Ben ik wel goed genoeg als jongerenwerker?
 • Hoe kunnen we een goede bijbelstudie houden voor onze jongeren?
 • Waar halen we leuke spelideeën vandaan?
 • Hoe kunnen we als jongerengroep missionair zijn?
 • Op welke manier kunnen we discipelschap vormgeven in het jongerenwerk?
 • Hoe kunnen we blijvend contact leggen met de ouders?
 • Hoe kunnen we jongeren een plek geven in de samenkomsten.
 • Hoe kunnen we jong en oud met elkaar verbinden?
 • In welke wereld/cultuur leven onze jongeren?
 • Wij willen graag een betaalde kinder/jongerenwerker aanstellen waar moeten we op letten?

We kunnen met een 'quickscan' verkennen waar het goed loopt en er zegen is. Daarbij kunnen we ook gericht verkennen waar de aandachtpunten/verbeterpunten zitten. Om woorden in daden om te zetten, kunnen we uiteindelijk een concreet plan van aanpak maken wat ons kinder/jongerenwerk verbeterd en waarmee onze kinderen & jongeren mee gediend zijn.

Mail gerust of reageer bij 'answers and questions'

Uitgangspunten

Onze uitgangspunten voor kwalitatief jongerenwerk zijn:

 • Jezus roept en helpt ons - gebed is onze motor en de bijbel onze wegwijzer
 • Het jongerenwerk is teamwerk - verschillende talenten en één visie/doel
 • De relatie met de jongere staat centraal - gericht luisteren en aansluiten bij je jongeren
 • Een veilig leerklimaat - in een prettige sfeer leren over het leven met God
 • Kwalitatief onderwijs - leeftijdsgevoelig, theologisch verantwoord en praktisch waardevol
 • De thuisgezinnen zijn van grote invloed - contactleggen, luisteren, informeren
 • De verbinding met andere generaties in de gemeente - elkaar inspireren
 • Gericht op Gods missie met onze wereld en zijn Koninkrijk waar liefde heerst.

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024