LET OP: De informatie op deze website is mogelijk verouderd. Onze nieuwe website is te vinden op unie-abc.nl

Noodhulpactie Haïti

Nadat orkaan Matthew in het Caraïbisch gebied (2016) voor enorme ravage zorgde, zijn we een noodhulpactie gestart met een opbrengst van € 14.203.

De Unie stelt het noodfonds open voor donaties voor Haïti. Vorige week trok orkaan Matthew over het Caraïbisch gebied, met een enorme ravage als gevolg. Vooral de situatie op het arme Haïti is zorgelijk. Er zijn ruim 1000 slachtoffers, en 350.000 mensen hebben direct hulp nodig. Er is behoefte aan drinkwater, voedsel en medische hulp. Giften zijn welkom!

Haiti3De Unie stelt het noodfonds open voor donaties voor Haïti. Vorige week trok orkaan Matthew over het Caraïbisch gebied, met een enorme ravage als gevolg. Vooral de situatie op het arme Haïti is zorgelijk. Schattingen van het aantal slachtoffers schommelen tussen de 500 en de 1600. Ruim 350.000 mensen hebben direct hulp nodig. Er is behoefte aan drinkwater, voedsel en medische hulp. Giften zijn welkom!
De Algemeen Secretaris van de Baptist World Alliance, Neville Callam verzekerde de Haïtiaanse Baptisten  “van ons diepe meeleven, en onze gebeden voor jullie. We staan samen in solidariteit naast jullie en we bidden dat jullie Gods genade mogen ervaren in deze crisis waar jullie nu doorheen gaan” (Lees ook: http://bwanet.org/news/news-releases/583-appeals-for-baptists-to-aid-haiti)

Net als bij de eerdere aardbeving in 2010 komt ook nu de noodhulp moeizaam op gang. Vooral het zuidelijke deel van Haïti is zwaar getroffen. Het grootste gevaar op dit moment is de uitbraak van cholera als gevolg van de slechte hygiëne in de tijdelijke opvangkampen.
De gelden van het noodfonds zullen voor de helft naar Tear gaan, die via het Integral Alliance-netwerk goederen uitdeelt (waterfilters, voedsel, etc. – zie https://www.tear.nl/haiti). ). De andere helft gaat naar het Hope Health Action programma, die samenwerkt met een lokaal ziekenhuis om cholerabesmetting te voorkomen (https://hopehealthaction.org/news/). Dit project is voorgedragen vanuit het Baptist Relief and Development– netwerk (BReaD).

Giften
Wilt u erover nadenken of u in de gemeente of individueel een bijdrage kunt geven aan de noodhulp? Giften zijn welkom op ons rekeningnummer: NL14TRIO0391015613, t.n.v. Unie van Baptistengemeenten, o.v.v. “Noodhulp Haïti.” Er wordt een voorschot uit het noodfonds gegeven voor de hulp.

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024