LET OP: De informatie op deze website is mogelijk verouderd. Onze nieuwe website is te vinden op unie-abc.nl

Valorisatie: wat kennis uitwerkt

Valorisatie: wat kennis uitwerkt

Het Baptisten Seminarium heeft momenteel 56 studenten en daar komen nog eens 16 PhD-studenten bij. Opvallend veel mensen hebben interesse voor theologisch onderzoek en verruiming van hun vaardigheden op het gebied van prediking, Bijbelskennis en bijvoorbeeld pastorale vaardigheden. 

Mensen kiezen voor degelijk onderwijs en dat is veelal geaccrediteerd onderwijs, dat stevig getoetst wordt op haar wetenschappelijke fundamenten en maatschappelijke relevantie. Aan de Vrije Universiteit (en dus ook aan het Baptist House) wordt daarom hoog ingezet op ‘academic excellence’ en ‘societal relevance’. Het gaat bij onderwijs niet alleen om het produceren of repeteren van kennis, maar ook om het belang daarvan. Welk doel dient kennis en hoe wordt die benut. Kennisbenutting heet met een duur woord ‘valorisatie’ en ieder zichzelf respecterend onderwijsinstituut heeft daar (terecht) mee te maken. Wat doen mensen feitelijk met de opgedane kennis?

Daden en woorden

Lukas schrijft aan een zekere Theofilus dat hij ‘de daden en het onderricht van Jezus’ te boek heeft gesteld (Handelingen 1:1). Interessant is dat Lukas in deze logische volgorde denkt: eerst daden en dan woorden. Jezus deed wat Hij zei. Voor Hem was kennis niet slechts een mentale zaak. Kennis is bedoeld om levens van mensen te dienen en van daaruit de hele schepping. Jezus’ leven is in dit opzicht niet alleen een voorbeeld voor ons, Hij is ook norm. Waarom? Omdat het evangelie voor ons normerend is. Het leven van Jezus, waar het evangelie van getuigt, gaat verder dan een verzameling van mededelingen. In die zin zet het evangelie hoog in op valorisatie. Het is de bedoeling dat ieder leest, met de kennis van het evangelie ook iets gaat doen.

Gezaghebbend onderwijs

Uit de reacties die Jezus ontving, blijkt dat velen hem een bijzondere leraar vonden. Het bijzondere zat hem in deze combinatie: leven en leren, én de uitwerking hiervan. Jezus’ leven en onderwijs waren gezaghebbend omdat mensen tot vernieuwing en verandering kwamen. Wat Hij zei over bekering, vergeving en verwachting was in elk opzicht verlossend. Er was geen speld tussen te krijgen. Jezus bracht voor zijn tijd ‘academic excellence’ en ‘societal relevance’, zou je kunnen zeggen.

Toegepaste Christologie

Christologie, de leer over Jezus Christus, of beter nog Toegepaste Christologie (leren en leven aan de hand van Jezus) zou meer op de agenda van Bijbelscholen, seminaria, christelijke hogescholen e.a. moeten staan. Er is behoefte aan. Christologie zou prioriteit moeten hebben, denk ik. Sowieso weten mensen, (helaas) ook christenen, betrekkelijk weinig over Jezus. Het gevolg is dat zij Hem nauwelijks kennen. Ja, opvattingen over Hem zijn er genoeg, maar in hoeverre zijn ze gegrond en historisch en uit het evangelie op te maken? Eigenlijk ligt er stof genoeg voor een boek.

No video selected.

Gerelateerde artikelen

About the Author

Henk Bakker

Henk Bakker

Henk Bakker is namens de Unie van Baptistengemeenten hoogleraar voor de McClendon Chair for Baptistic and Evangelical Theologies aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Henk woont in Lelystad en is lid van de Baptistengemeente Lelystad.

  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024