LET OP: De informatie op deze website is mogelijk verouderd. Onze nieuwe website is te vinden op unie-abc.nl

Henk Bakker

Henk Bakker

Henk Bakker is namens de Unie van Baptistengemeenten hoogleraar voor de McClendon Chair for Baptistic and Evangelical Theologies aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Henk woont in Lelystad en is lid van de Baptistengemeente Lelystad.

  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Onzekere tijden

Onzekere tijden

Het is bijna Pasen en Jezus bezoekt met zijn leerlingen Jeruzalem. Als ze tegenover de tempel op de Olijfberg plaatsnemen, wijzen zijn leerlingen hem op het enorme gewelf van de tempel. Het moet een prachtig gezicht zijn geweest.

Wat is kennis en wat is het niet?

Wat is kennis en wat is het niet?

Onderwijs heeft alles te maken met het controleren van kennis. Wat is kennis en wat is het niet? Kennis is wetenschap, namaakkennis is pseudowetenschap. Kinderen leren al te onderscheiden tussen waar en niet waar. Op hun verdere leerweg worden zij daarin begeleid en krijgen zij uitgebreid instructie over wetenschap en de marges van zekerheid/onzekerheid. Wat zij in elk geval leren is dat kennis (wetenschap) berust op een systeem van zelfcontrole. Dit klinkt nogal moeilijk, maar dit is het niet. Het komt er eenvoudig op neer dat kennis altijd gecontroleerd dient te worden.

Valorisatie: wat kennis uitwerkt

Valorisatie: wat kennis uitwerkt

Het Baptisten Seminarium heeft momenteel 56 studenten en daar komen nog eens 16 PhD-studenten bij. Opvallend veel mensen hebben interesse voor theologisch onderzoek en verruiming van hun vaardigheden op het gebied van prediking, Bijbelskennis en bijvoorbeeld pastorale vaardigheden. 

De gezonde woorden van Jezus

De gezonde woorden van Jezus

Regelmatig zie ik mezelf in gesprek met studenten verwijzen naar de opmerking van Paulus in 1 Timotheüs 6:3, dat het voor christenen van belang is om ‘in te stemmen met de heilzame woorden van onze Heer Jezus Christus en de leer van ons geloof’. Het gaat me dan om de wijze waarop Paulus de jonge Timotheüs aanspoort om dichtbij de bron te blijven, dichtbij de woorden van Jezus.

'Al de raad Gods' focus op Seminarium

'Al de raad Gods' focus op Seminarium

Via dit blog houd ik u op de hoogte van ontwikkelingen en gedachten over onderwijs. Ik bedoel met onderwijs de opleiding van theologische studenten, aankomende predikanten, en onderwijs dat via hen weer in de gemeenten terecht komt. Ons onderwijs is eigenlijk allemaal terug te voeren tot het evangelie. Daar zijn de wortels van de Free Churches (waaronder die van de Baptisten) uit af te leiden. 

Martelaren: sterven voor je geloof

Martelaren: sterven voor je geloof

Op 19 november vinden de eerste McClendon Lectures plaats op het Baptist House in Amsterdam. Deze lezingen zijn verbonden met de James Wm. McClendon Chair, de leerstoel voor evangelische en baptistische theologie die ik bekleed op de Vrije Universiteit. Dit jaar worden de lezingen verzorgd door Reggie Williams, een ‘black theologian’ uit Chicago, die met name zal spreken over Martin Luther King. King werd 50 jaar geleden vermoord vanwege zijn activiteiten tegen rassenscheiding in Noord-Amerika.

Jezus' tempelkritiek

Jezus' tempelkritiek

Het allerleukste van onderwijs is dat je er bovenop zit als studenten zich ontwikkelen en tot nieuwe inzichten en vaardigheden komen. Enkele maanden geleden was dit goed merkbaar bij het vak Bijbelse Theologie van het Nieuwe Testament, een vak waarin een belangrijk thema in de opbouw van het Nieuwe Testament wordt gevolgd. Dit jaar ging het over ‘de tempelkritiek van Jezus’, een sleutelthema om een visie te ontwikkelen op Jezus en de vroege christenen.

Oefenen, oefenen en nog eens oefenen

Oefenen, oefenen en nog eens oefenen

Onderwijs is geen doel in zichzelf. Mensen informeren zodat zij op de hoogte zijn van zaken is niet voldoende. Je hoopt dat de informatie iets met hen doet. Woordjes Frans en Engels leren is vrij zinloos als er nooit iets mee gedaan wordt en dat geldt ook voor kennisoverdracht in andere vakgebieden. Uiteindelijk wordt vakkennis overgedragen om een nieuwe vakman of vakvrouw af te leveren. 

Studeren hoort bij leerling van Jezus

De zegen van onderwijs

Studeren hoort bij leerling van Jezus

Regelmatig hoor ik mezelf zeggen dat ‘niets in het leven dat van grote waarde is, snel komt.’ Ongetwijfeld is dit niet altijd waar, maar meestal wel. Beter is om er wel rekening mee te houden, zeker wat geestelijk onderwijs betreft.

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024