LET OP: De informatie op deze website is mogelijk verouderd. Onze nieuwe website is te vinden op unie-abc.nl

'Al de raad Gods' focus op Seminarium

'Al de raad Gods' focus op Seminarium

Via dit blog houd ik u op de hoogte van ontwikkelingen en gedachten over onderwijs. Ik bedoel met onderwijs de opleiding van theologische studenten, aankomende predikanten, en onderwijs dat via hen weer in de gemeenten terecht komt. Ons onderwijs is eigenlijk allemaal terug te voeren tot het evangelie. Daar zijn de wortels van de Free Churches (waaronder die van de Baptisten) uit af te leiden. 

Dit is ook een van de meest wezenlijke kenmerken van onze geloofstraditie. Voor ons draait alles in de theologie om het ‘komen van God’ naar de wereld (missio Dei). Daarover lezen we vanaf het boek Genesis tot en met het boek Openbaring. Gods komen, met name in Jezus Christus, maakt ook dat de gemeente van Christus wil gaan en komen tot de wereld en het evangelie wil delen. Het evangelie van Mattheus sluit af met de woorden:

‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hen te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.’

(Mt. 28:19-20)

Het is de bedoeling van God dat alle mensen, alle volken, het evangelie kunnen horen en begrijpen. Wie het evangelie gelooft, wordt vervolgens gedoopt en wordt onderwezen, zegt Jezus. Nu zijn we weer terug bij onderwijs. Wat wordt aan gelovigen onderwezen? Jezus zegt ‘alles wat ik jullie opgedragen heb’. Wat heeft Jezus dan onderwezen? Dat leert hetzelfde (Mattheus)evangelie, namelijk vijf redevoeringen van Jezus, te beginnen met de Bergrede (Mt. 5-7).

Leerling worden van Jezus begint met geloof en doop, en daarmee begint het onderhouden van al Zijn uitspraken en woorden die in het evangelie staan, van ‘vergeef je vijanden’ tot ‘pas op voor het zuurdesem van de Farizeeën’ enzovoort. Op het Seminarium nemen we dit leven in gehoorzaamheid aan Christus uiterst serieus. Studenten worden daar in gevolgd, begeleid en ook getoetst. Voor aankomende predikanten is dit cruciaal, dat zij een diepgeworteld leven in de woorden van Christus hebben, waar de bronnen van genade, liefde en vrede liggen.

Missionair leiderschap

Momenteel zijn we bijna klaar met een nieuwe programma voor onze kerkelijke studenten, waaronder ook het vak missionair leiderschap voor het eerst is gegeven (door Oeds Blok en mijzelf). Het is een stevig vak geworden, waar studenten (ruim twintig) positief op reageren. Juist bij dit vak is praktijkonderwijs belangrijk, met name de ervaring om soms (juist als pionierende werker) uit je ‘comfort-zone’ te gaan en in vertrouwen op God te blijven dienen en jezelf te blijven. De verworteling in het evangelie is dan cruciaal.

Een mooi voorbeeld hiervan is de apostel Paulus. Als pionier komt hij in de grote stad Efeze, waar hij drie jaar lang uit zijn ‘comfort-zone’ wordt geduwd. Uiteindelijk moet hij wegens gevaar vertrekken. Dat neemt niet weg dat er tegelijk een tijd van grote openheid en opwekking in de stad is (Hand. 19). Als Paulus later de kans krijgt om nog even langs Efeze te gaan, neemt hij op het strand bij Mliete afscheid van de oudsten van de gemeente. Het is een ontroerend afscheid, waarbij hij zelf plechtig verklaart dat hij ‘niet nagelaten heeft’ om hen ‘al de raad Gods’ te verkondigen (NBG’51 vertaling Hand. 20:27). Het gaat mij vooral om de wijze waarop hij dit zegt: hij heeft dit niet nagelaten (blijkbaar stond hij onder druk om dit wel te doen), en het ging om ‘al de raad Gods’ (niet maar een beetje). De NBV vertaalt met ‘ik heb mijn uiterste best gedaan om u vertrouwd te maken met Gods wil’. Je uiterste best doen staat gelijk aan niet nalaten. De wil van God staat gelijk aan al de raad Gods, hoewel er beter had kunnen staan ‘heel Gods wil’.

Zijlijn-discussies en pietluttigheden

In elk geval wordt duidelijk dat Paulus weigerde om zich te laten meeslepen in zijlijn-discussies, achterhoedegevechten, pietluttigheden en stokpaarden. Hij houdt het bij ‘al de raad Gods’, en zo willen we het ook op het Seminarium doen. Hopelijk proberen ook gemeenten zich hieraan te houden en zich te richten op een diepgeworteld leven in ‘alles wat Jezus bevolen heeft’ en ‘al de raad Gods’. Laat bijvoorbeeld geen zware stenen hangen aan tekstuele spinragjes. Laten er geen uren tijd gaan zitten in zijlijn-discussies die feitelijk niet bepalend zijn voor Gods (en ons) komen tot de wereld. Enfin, toekomstige leiders worden in het Baptisten Seminarium opgeleid met deze focus voor ogen.

No video selected.

Gerelateerde artikelen

About the Author

Henk Bakker

Henk Bakker

Henk Bakker is namens de Unie van Baptistengemeenten hoogleraar voor de McClendon Chair for Baptistic and Evangelical Theologies aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Henk woont in Lelystad en is lid van de Baptistengemeente Lelystad.

  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024