LET OP: De informatie op deze website is mogelijk verouderd. Onze nieuwe website is te vinden op unie-abc.nl

Blog

Inspirerend, confronterend en actueel

Hier tref je verschillende blogs aan over kerk, maatschappij en actualiteit, geschreven door medewerkers, studenten en gastauteurs.

Engelenactie

Engelenactie

Ik ervaar de coronatijd als een tijd van verlies. Met de harde lockdown voelen we dat opnieuw. Mijn zoon zit hier thuis in quarantaine en ik hoorde van een collega-pastor van een verzorgingstehuis over vele bewoners die zijn overleden. Het raakt ons allemaal.

Wat me de laatste tijd meer en meer helder wordt is dat verlies en vernieuwing vaak verbonden zijn. In deze blog schrijf ik over de Engelenactie, op weg naar Kerst in onze wijk Soesterkwartier in Amersfoort. Ik koppel daaraan één keuze en ervaring: het leven van de weg van Gods koninkrijk MET mensen, en niet slechts VOOR mensen.

Ga jij dat spuitje halen?

Ga jij dat spuitje halen?

We komen in een nieuwe fase rondom de covid-19 crisis. Er is ‘licht aan het einde van de tunnel’, zo klinkt het. Want vaccins zijn ontwikkeld en komen beschikbaar. In Rusland en Engeland wordt er al volop gevaccineerd. In Nederland wordt naar verwachting een start gemaakt in januari 2021. Ondertussen wordt de vraag aan elkaar gesteld of je je laat inenten. Want in Nederland is niemand verplicht zich te laten vaccineren. Het recht op de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam is in de Grondwet vastgelegd.

Complotdenken III: Leven in een ander narratief

Complotdenken III: Leven in een ander narratief

Ik denk dat oude tijden herleven en publieke leugens het weer kunnen gaan winnen van zorgvuldig feitenonderzoek en het gezonde verstand. Het klinkt ongelofelijk dat in de Verenigde Staten de kans bestaat dat miljoenen burgers, waaronder veel christenen, in de komende jaren zouden vasthouden aan de gedachte dat de zittende regering daar een onwettige zou zijn. Als dat gebeurt, gaan 2 Thessalonicenzen 2:11 en 1 Koningen 22:22 als duidingsmotief wederom in vervulling, want dit motief herhaalt zich en verhevigt zich door de eeuwen heen. Het klinkt ongelofelijk dat in Nederland de kans bestaat dat duizenden burgers, waaronder veel christenen, zouden vasthouden aan de gedachte dat Corona een geplande uitvinding is en dat veel van de ziekte die het virus teweegbrengt op goed acteerwerk is gebaseerd. Om door zulke publieke leugens heen te prikken volstaat het niet om simpelweg de feiten te benoemen, want men leeft in een ander narratief. Walter Brueggemann wees er jaren geleden in zijn boek The Prophetic Imagination al op dat zo’n narratief niet zomaar verandert of oplost, en dat veelal een harde confrontatie met de leugen én met de waarheid nodig zijn. Ik wil op die confrontatie wat dieper ingaan.

Complotdenken II: De ‘wetteloze mens’

Complotdenken II: De ‘wetteloze mens’

Het kan zijn dat niemand durft te lachen en dat de publieke leugen het wint van de behoefte aan waarheidsvinding. Vrije onderzoekszin en journalistieke berichtgeving komen dan in een door populisme gecensureerde omgeving terecht waar feiten, als ze al boven tafel komen, bijna industrieel stuk-onderhandeld worden, zoals we nu bijvoorbeeld zien gebeuren in de berichtgeving rond de MH-17 ramp door Rusland.

Complotdenken I: Vertroebeling en realiteitsverlies

Complotdenken I: Vertroebeling en realiteitsverlies

Ik wil in drie columns enkele fundamentele gedachten over ‘denken in complotten’ aan het papier toevertrouwen en deze vooral aan christenen voorleggen. Ook al heeft complotdenken allerlei uitingsvormen en gaat het ook inhoudelijk over veel verschillende thema’s en belangen, wat de wijze van denken en doen betreft, is er onder complotdenkers veel overeenkomst. 

De kracht van vroomheid

De kracht van vroomheid

De kracht van vroomheid ... Ja, het staat er echt in de NBV. De HSV noemt het de kracht van godsvrucht. Het Griekse gebruikt het woord dynamis, dat we kennen in dynamiet en dynamiek. Paulus noemt het in 2 Timotheüs 3 waar hij voorziet dat de samenleving afglijdt naar kenmerken als harteloos, onverzoenlijk, laster, onbeheerst. 

Het evangelie als Gods contra-complottheorie

Het evangelie als Gods contra-complottheorie

Mysteries zijn weer mode! Na een periode waarin we onze waarneembare werkelijkheid probeerden te ontdoen van iedere vorm van onzekerheid, bleek 2020 het jaar van de herontdekking van onzekerheid. Onze gezondheid, economie en politieke stabiliteit staan op de tocht; we verloren vertrouwen in oude bondgenoten en überhaupt in ons vermogen om (burger)oorlog af te wenden.

To sing or not to sing, that is the question

To sing or not to sing, that is the question

Baptistengemeente Deventer heeft langzaam een manier gevonden. Een manier om samenkomsten te houden, om gemeente te zijn, om verder te kijken… in deze tijd. We komen samen met maximaal dertig mensen per keer, we hebben op zondag twee vergelijkbare diensten, om 09.00 uur en om 11.00 uur. We hebben livestreaming en ons aangemeld bij 'kerkdienst gemist'. Daarnaast leggen we sterke nadruk op het netwerk van kleine groepen in de gemeente.

Halloween: Dood, waar is uw prikkel?

Halloween: Dood, waar is uw prikkel?

Morgen is het Hervormingsdag of… Halloween; ik vind het altijd grappig dat deze dagen samenvallen. Zo van: kies dan heden wat gij vieren wilt. Onder christenen wordt Halloween echter snel geassocieerd met morbide sentimenten en zelfs demonische praktijken.

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024