LET OP: De informatie op deze website is mogelijk verouderd. Onze nieuwe website is te vinden op unie-abc.nl

Advies

Graag geven we u als gemeente op verschillende terreinen advies. Dit kan over verschillende inhoudelijke en praktische onderwerpen gaan zoals over kringen, diensten, jongerenwerk, pionieren, zending, ondersteuning van de raad enz. (klik hier voor toerusting)

  • We hebben veel nieuwe raadsleden, hoe kunnen we ons in onze taak ontwikkelen?
  • Hoe kunnen we een gemeentevergadering zo leiden dat we echt samen zoeken naar de weg van de Heer?
  • Hoe bouwen we aan een klimaat waarin we op een open manier met elkaar in gesprek gaan en elkaar stimuleren in plaats van bekritiseren?

Zo maar een paar vragen die ons met enige regelmaat ter ore komen. Als het gaat om advies aan de raad dan is er een veelheid aan thema’s waarover we met u in gesprek kunnen gaan. Dat kan soms een eenmalig gesprek zijn, een kort traject, een telefonisch advies of een mailcontact. Tegelijk is het ook mogelijk raden of gemeenten kortdurend te begeleiden of coachen. Hierbij maken we gebruik van ervaren mensen in ons netwerk.

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024