Breuken en Bruggen: studente uit Myanmar

In het kader van het project Breuken en Bruggen is studente Naw Paw uit Myanmar op dit moment in Nederland. De Unie en verschillende gemeenten maken dit mogelijk.

Naw Paw (spreek uit: Nó Pó) uit Myanmar neemt dit jaar deel aan het programma ‘Breuken en Bruggen’ van de Vrije Universiteit. Dit project biedt een studiebeurs aan theologiestudenten uit ontwikkelingslanden waarmee ze drie maanden in Nederland kunnen studeren. De afgelopen jaren is gebleken dat deze studieperiode grote betekenis heeft voor een student en voor de gemeente waar hij of zij naderhand naar terugkeert. Als Unie en Seminarium proberen we jaarlijks de komst van een baptistenstudent te financieren en te begeleiden. Verschillende gemeenten dragen hier ook dit jaar weer aan bij.

Naw Paw

Dit jaar begeleiden en sponsoren we Naw Paw, waarvoor in totaal €5000 nodig is. Naw Paw (30) komt uit een gezin met drie kinderen. Haar vader is in 2000 overleden. Haar moeder is docent op de School of Divinity van het Karen Baptist Theology Centre, waar Naw Paw zelf ook heeft gestudeerd. Nu studeert zij aan het Myanmar Institute of Theology. Van 2012 tot 2016 werkte ze als coördinator in een programma voor wezen. Daardoor is ze geïnspireerd geraakt om onderzoek te doen naar de rol en behandeling van kinderen in het Nieuwe Testament. Zij verblijft in Amsterdam van begin september tot eind november.

Meer informatie over Breuken en Bruggen, project van de maand oktober, vindt u hier.

Adressen

Baptist House
Postjesweg 150
1061 AX Amsterdam

Tel. Algemeen:
020-21030 23
Tel. Seminarium:
020-210 30 24
E-mail: info@baptisten.nl

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024