Niet alleen de kerk van de toekomst...

Jongeren

...maar ook de kerk van nu!

What's going on?

What's going on?

Meet & Greet

Meet & Greet

Yes we can!

Yes we can!

Questions & Answers

Questions & Answers

Jongerenwerk

In het Evangelie lezen we dat Jezus de kinderen uitnodigt en hen ziet zoals ze werkelijk zijn: waardevol voor zijn koninkrijk en een inspirerend voorbeeld voor iedereen. Vanuit de oproep van Jezus willen we jongeren een belangrijke plaats geven ons gemeenschappelijk leven rondom Jezus zelf, die het Hoofd is en die door zijn dood en opstanding de basis heeft gelegd voor zijn gemeente. Het is zijn Heilige Geest die jong & oud met elkaar verbindt en ons vormt tot mensen die van goddelijke betekenis mogen zijn in deze wereld. 

Vanuit deze uitnodiging van Jezus, willen we jongeren uitnodigen en uitdagen tot keuzes voor een leven met God, in vrijheid en vol betekenis in een spannende wereld waarin Gods koninkrijk van liefde zichtbaar wordt en wij de hoop mogen hebben op een nieuwe wereld vol van Gods liefde en recht.

Hierin zijn we allemaal leerling (discipel) en is Jezus onze leraar. Een leraar die we als voorbeeld mogen navolgen. Jongeren groeien op in gezinnen en in een veelkleurige kerkelijke gemeenschap van jong en oud (gemeente). Dat maakt ouders en jeugdleiders tot belangrijke inspiratiebronnen voor jongeren. Zij geven het voorbeeld en het onderwijs aan jongeren. Jeugdwerk begint vanuit deze relaties en maakt gebruik van activiteiten en methoden die jongeren kunnen inspireren, aanmoedigen en helpen om te leven als een leerling van Jezus Christus in een wereld waar dat niet meer vanzelfsprekend is. De Unie van Baptistengemeenten wil de lokale gemeenten hierin ondersteunen.

Wat willen wij vanuit de Unie voor je betekenen?
Op verschillende niveaus kunnen we het gesprek aangaan (gemeenteleiding, gezin, jongerenwerkers(team) en met de jongeren zelf) willen we met jullie op zoek gaan naar mogelijkheden om het jongerenwerk op te zetten, te verbeteren en het groeiproces vast te houden. Elke gemeente is daarin uniek en vraagt om aandacht en betrokkenheid op maat. Wij willen daarin samen met jullie opzoek gaan, jullie op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen in het jongerenwerk, tips en ideeën aanreiken en jullie hier de gelegenheid geven om jullie vragen te stellen. Wij weten lang niet alles, maar we maken deel uit van een wereldwijd- en landelijk netwerk van jongerenwerk. Er is zoveel moois en zoveel behulpzaam voor het jongerenwerk. Hoe mooi is het als we hiermee de aansluiting kunnen vinden voor het lokale jongerenwerk in de gemeente! Welkom om hier contact op te nemen. Je krijgt zo snel mogelijk antwoord!

Lees ook 'What's going on' voor de laatste ontwikkelingen en activiteiten in het jongerenwerk of 'Yes we can' voor behulpzame websites en methodes voor het kinder- en jongerenwerk.

Uitgangspunten

Onze uitgangspunten voor kwalitatief jongerenwerk zijn:

  • Jezus roept en helpt ons - gebed is onze motor en de bijbel onze wegwijzer
  • Het jongerenwerk is teamwerk - verschillende talenten en één visie/doel
  • De relatie met de jongere staat centraal - gericht luisteren en aansluiten bij je jongeren
  • Een veilig leerklimaat - in een prettige sfeer leren over het leven met God
  • Kwalitatief onderwijs - leeftijdsgevoelig, theologisch verantwoord en praktisch waardevol
  • De thuisgezinnen zijn van grote invloed - contactleggen, luisteren, informeren
  • De verbinding met andere generaties in de gemeente - elkaar inspireren
  • Gericht op Gods missie met onze wereld en zijn Koninkrijk waar liefde heerst.

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024